Op de goede weg, inderdaad, maar Curaçao is er nog (lang) niet. Minister Jardim van Financiën is terecht blij met de gunstigere beoordeling door Standard & Poor’s (S&P) van Curaçao. Er is dan ook eerst onder het interim-kabinet Betrian en daarna het transitiekabinet Hodge wel het een en ander gebeurd, nadat de overheidsfinanciën onder de regering Schotte en toenmalig Financiënminister Jamaloodin geheel werden verwaarloosd; met een vernederende aanwijzing van de Rijksministerraad tot gevolg. Onder aanvoering van Jardim zijn sinds oktober maatregelen getroffen om de publieke kas weer beter op orde te krijgen. Het geeft wel te denken dat dit kennelijk alleen kan in tijden wanneer de nood aan de man is en als een niet-politiek kabinet in Fòrti zit. Ook zijn de maatregelen tot nu toe vooral ten koste gegaan van de portemonnee van burgers en bedrijven. Afgezien van een ambtenarenstop, heeft de overheid zelf nog onvoldoende doortastend het mes gezet in de eigen uitgaven. De ingrepen in ziektekosten- en pensioenstelsel alsmede de belastingverhogingen waren noodzakelijk, maar evenzo dat voor de goedbetaalde ambtenaren dezelfde aanpak moet gelden en dat de overheid voortaan eerst bij zichzelf te rade gaat voor oplossingen van overheidsproblemen. Met meer controle over de begroting zijn zeker niet alle problemen opgelost. De economie, de werkgelegenheid en het sociaal beleid zijn nog niet geholpen. En hoewel er mondiaal steeds meer stemmen opgaan voor tweesporenbeleid - zoals op Aruba - namelijk een versterking van de economie (met behulp van overheidsinvesteringen en -bestedingen) en tegelijk de tekorten/schulden (proberen te) beteugelen, is en blijft een gezonde publieke sector een voorwaarde. Een conditio sine qua non voor het herstel van het vertrouwen, hét recept voor meer echte economische bedrijvigheid, werk en inkomen. Om de vergelijking door te trekken: over Aruba spreekt de internationale kredietbeoordelaar S&P zich minder positief uit dan eerder. Ondanks alle goedbedoelde en vaak zelfs lovenswaardige inspanningen van de regering Eman de afgelopen vier jaar zijn de overheidsfinanciën verslechterd. De tekorten zijn dan wellicht lager dan ze zouden zijn geweest zonder optreden van de huidige bewindsman De Meza, maar feit is dat de staatsschuld nog altijd fors toeneemt en aanzienlijke proporties aanneemt. Dat Eman daarbij in verkiezingsjaar 2013 nog altijd verwijst naar de fouten van de vorige regering in 2009 en daarvoor, komt dan niet bepaald overtuigend over. Ook de Arubaanse overheid moet eerst naar zichzelf kijken en vooral de grote post aan ambtenarenuitgaven drastisch inperken. Internationale organisaties als S&P bemoeien zich in toenemende mate met ook ministaten als Curaçao en Aruba en hun oordeel zal steeds vaker van belang zijn. Extra reden om het huishoudboekje van de overheid op orde te brengen en te houden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).