In verband met de huiszoeking bij Gerrit Schotte, MFK-fractieleider tevens de facto leider van het ‘Blok van 12’ én leider van het interim-kabinet Pisas, roept hij ‘het volk’ op om ‘de ogen te openen’ en pleit gelijktijdig voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Hij en zijn nummer 2 op de MFK-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 28 april, Charles Cooper, bij wie ook een inval is gedaan, gelden als verdachten in de zaak Wilhelmina naar omkoping van (andere) politici. Ze reageren ziedend op alles wat te maken heeft met politie, recherche, Openbaar Ministerie en justitie in het algemeen. En vooral de Europees-Nederlandse opsporingsambtenaren en Nederland zelf als ‘kolonisator’ moesten het ontgelden. De meeste functionarissen die woensdag bij de zoekacties waren betrokken zijn echter Yu di Kòrsou, soms met een lichtere tint zoals Schotte zelf, en anderen zijn professionals die zijn ingeroepen een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de misdaad - primair in het belang van Curaçao zélf, omdat verreweg de meeste Curaçaoënaars veiligheid, eerlijkheid en integriteit willen.
Poging tot omkoping en zeker daadwerkelijke omkoping zijn strafbaar; dat geldt trouwens ook voor degene die zich láát omkopen en het is natuurlijk helemaal ernstig als dat een gekozen Statenlid betreft (ook al verkreeg hij de zetel, met slechts een paar honderd stemmen, omdat hij met het succes van een ander is meegelift). Het moet telkens weer worden benadrukt: iemand is onschuldig totdat zijn schuld echt is bewezen. Dat is ook opnieuw van toepassing op Schotte (al wel eerder in de zaak Babel veroordeeld) en Cooper, en tevens voor het PS-Statenlid Sherwin Leonora, wiens naam nu hardnekkig valt als omgekocht parlementariër hoewel hij dit zelf ontkent. Onschuldig dus (nog), maar er mag tegelijkertijd van worden uitgegaan dat het OM - mét toestemming van de onafhankelijke en kritische rechter-commissaris - niet zomaar overgaat tot het vergaande middel van huiszoeking. Er móeten stevige aanwijzingen zijn en wellicht ook keihard bewijs nadat er al eerder onderzoek is gedaan en getuigen zijn gehoord in, zoals justitie aangeeft, ‘politieke kringen’.
Wat Schotte en Cooper doen, door de makamba’s bij de verschillende opsporingsdiensten op laffe wijze aan te vallen - terwijl het, aldus de OM-woordvoerder, vooral lokale beambten betrof, hoewel dit er verder feitelijk niets toe zou moeten doen - is een duidelijk herkenbare afleidingsmanoeuvre. De ander de schuld geven en zelf het slachtoffer spelen met typeringen van hetgeen is gebeurd als ‘politieke vervolging’, ‘infiltratie’ en zelfs het beladen begrip ‘razzia’. Een strategie die meer politici hanteren om de aandacht op iets anders te vestigen; ook buiten onze grenzen, zoals de president van buurland Venezuela die de sociale, politieke en financieel-economische malaise en bestuurlijke crisis in eigen land op een ander afschuift, namelijk Amerika. Dan doen de MFK-nummers één en twee ook: Nederland is de boeman, de kwade kolonisator en dus moeten plotseling de banden met Nederland worden doorgesneden. Het was te verwachten retoriek. De werkelijkheid is dat Schotte, Cooper en andere aan hen gelieerde lieden liever geen pottenkijkers willen, om zo hun gang te kunnen blijven gaan met zaakjes die verdacht vaak niet het daglicht kunnen verdragen. Ja bevolking, open de ogen!

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).