Volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Zo alléén kan de draai van 180 graden van het interim-kabinet Pisas/Schotte en het ‘Blok van 12’ worden gekwalificeerd. Binnen nauwelijks 48 uur staan de interim-premier, de partijleiders van MFK, KdNT, PS, MP/Moses, Braam en Dannawi plotseling tóch pal achter de al op 12 februari uitgeschreven verkiezingen van 28 april. Nadat ze deze te vuur en te zwaard hadden bestreden: zelfs door de gouverneur geen andere keuze te laten dan om de Koninkrijksregering in te schakelen en ook door het Hoofdstembureau onder zware druk te zetten en te dreigen met maatregelen. Zogenaamd is de nieuwe meerderheid om ‘om de verdeeldheid in de samenleving te verhelpen’, om echter onmiddellijk daarna pijlen af te vuren op de ‘lokale rechtse politieke partijen die met de gouverneur en de Nederlandse regering samen heulen’. Aldus Gerrit Schotte, die er en passant aan toevoegt dat het Curaçaose politici zijn die een tikkeltje donkerder getint zijn dan hij. Welke rust streeft de MFK-leider na met zulke foute uitspraken?
Eerder lijkt het dat Pisas en de 12 Statenleden eieren voor hun geld kiezen omdat zij bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nul op het rekest kregen met een tweeregelige niet-ontvankelijkverklaring, en omdat ze een aanwijzing van de Rijksministerraad vrezen waarin de gouverneur wordt opgedragen erop toe te zien dat de stembusgang ordentelijk verloopt. Om niet te spreken van het moedige verzet van het Hoofdstembureau tegen het ministeriële machtsvertoon. En de blamage zou nóg groter zijn als er zelfs een Algemene maatregel van rijksbestuur aan te pas moest komen wegens het verstoren van de verkiezingen, waarmee minister Norberto Ribeiro (KdNT, de partij van Amparo Dos Santos) van Bestuur, Planning en Dienstverlening al flink op weg was. Laatstgenoemde trekt nu alles in en maakt zich daarmee definitief ongeloofwaardig. Hij heeft met de opdracht aan het Hoofdstembureau om de verkiezingsvoorbereidingen op te schorten niet alleen de leden van de Kiesraad, maar héél Curaçao twee etmalen lang in grote spanning en angst gehouden, wat zelfs een aanzienlijke menigte op de been heeft gebracht voor een manifestatie vóór het doorgaan van het heilige recht om te stemmen. Ribeiro heeft zich hiermee een onbetrouwbaar en volstrekt incapabel bestuurder getoond en het kiesstelsel van Curaçao in diskrediet gebracht. Indien er een gewoon politiek kabinet in Fòrti had gezeten en een integere meerderheid in de Staten, zou deze minister direct met een motie van wantrouwen zijn weggestuurd. Zover zal het niet komen, omdat de 12 elkaar vooralsnog dekken.
Waar het de komende vier weken om zal spannen is waakzaam te zijn dat het Blok van 12 de verkiezingen niet op een andere wijze zal verstoren, obstrueren, boycotten, onmogelijk maken, dan wel negatief beïnvloeden en manipuleren. Hun daden sinds de afgelopen periode - waarbij legitiem gekozen Statenleden gedwarsboomd werden om überhaupt geïnstalleerd te worden en het parlement zonder toestemming van de voorzitter in bezit werd genomen voor een illegale vergadering - inclusief hun handelingen sinds het tijdelijke kabinet Pisas/Schotte aan de macht is, wekken allesbehalve vertrouwen.
De problemen van Curaçao moet Curaçao in principe zélf oplossen - zoals het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao ‘Doe het zelf’ in 2011 adviseerde - maar het zijn de 12 geweest die bij herhaling bewust aanstuurden op (uitlokking van) bemoeienis door de Rijksministerraad. Het is te hopen dat de Rijksministerraad vrijdag bij de spoedzitting alsnog rekening houdt met de schijnbeweging van ondemocratische elementen die vertegenwoordigd zijn in het kamp-Schotte, die aangetoond hebben voor niets terug te schrikken om de macht te grijpen en vast te houden. Deze elementen zijn een gevaar voor de democratische rechtsstaat, zoals gekoesterd en beschermd door gouverneur Lucille George-Wout. Het Landsbesluit tot intrekking van de verkiezingen en de evenzo malafide ministeriële beschikking met de opdracht aan het Hoofdstembureau om de verkiezingsvoorbereidingen te staken, zijn weliswaar na grote druk ingetrokken - althans dat zégt Pisas - maar de kwade intenties zijn niet zomaar verdwenen. De gouverneur daarom alsnog met behulp van de aanwezigheid van internationale waarnemers belasten met het toezicht op de verkiezingen zal velen, zo niet de overgrote meerderheid van de bevolking, zeker geruststellen. En is bovendien goed voor het herstel van het door de 12 beschadigde imago van Curaçao.

ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).