Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De commissie voor het op 18 december 2015 te houden referendum is eindelijk ingesteld.

Het Bestuurscollege (BC) heeft Douwe Boersema (voorzitter), Maritza Valdink (secretaris), Stephen Rosario (penningmeester, Franklin Hanse (lid), Sherwin Pourier (lid), Ivan Dario Perez Gomez (lid) en Jo-Ann Ruimveld (lid) benoemd als leden. Het BC geeft te kennen te hebben gekozen voor een uitgebalanceerd team, waarin leden met een verschillende achtergronden op juridisch, ondernemend, financieel en psychologisch vlak zijn benoemd.
De commissie zal op korte termijn een plan van aanpak voorleggen aan het college. In dit plan van aanpak zal onder andere een begroting worden meegenomen die ter goedkeuring aan het BC zal worden voorgelegd. Dit inzake de kosten die de organisatie van het referendum met zich mee zal brengen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).