Movementu Progresivo hoopt van harte dat minister-president Eugene Rhuggenaath gelijk krijgt dat het land Curaçao niet onder curatele komt te staan en hoopt ook dat hij ons volk kan garanderen dat er geen financiële maatregelen komen. Dat zou voor ons land natuurlijk het beste zijn en dan hebben wij het graag bij het verkeerde eind.Vooralsnog heeft het College financieel toezicht (Cft) de regering geadviseerd om een risicoanalyse te maken van de drie risico’s voor onze begroting van 2018.Het gaat om ons nieuwe ziekenhuis, HNO, dat naar schatting 100 miljoen gulden meer gaat kosten, de raffinaderij en Insel Air.Wij hebben nu een staatsschuld van 45 procent en zijn dus terug naar de situatie voordat het land overging naar zijn autonome status.In de laatste week van maart heeft het Cft zijn ronde in Nederland gemaakt waarbij onder andere een bezoek is afgelegd bij de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State. Tevens vindt er een evaluatie plaats van de Rijkswet financieel toezicht om te kijken hoe het Cft meer bevoegdheid toegekend kan worden. Zoals de Rijkswet aangeeft dient deze iedere drie jaar geëvalueerd te worden op eventueel nog drie jaar verlenging of beëindigen van het toezicht.Het zou in het kader van onze autonomie verstandig zijn als wij op Curaçao ernaartoe werken om zelf onze financiën op orde te krijgen en te houden. Toezicht op zich heeft niet eerder bijgedragen, en zal ook nu niet bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het land. Financiële maatregelen opleggen aan landen die het al financieel moeilijk hebben draagt niet bij tot groei van de economie.Al meer dan twintig jaar vertoont onze economie geen significante groei. In 2017 is er zelfs sprake van een negatieve groei, van -1,5 procent.De werkloosheid blijft stijgen. De laatste cijfers van het CBS geven 14,1 procent aan. We kampen met bevolkingsgroepen die niet óf moeilijk rondkomen met hun huidig inkomen, met name de eenoudergezinnen en de AOV’ers. In het kader van onze zorg heeft de MP-fractie een openbare vergadering aangevraagd.
Marilyn Moses namens Movementu Progresivo, Curaçao

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).