In de editie van vrijdag 13 oktober van het Antilliaans Dagblad is het hoofdartikel de aankondiging van een zogenoemde ‘APC Bank’ die in de maak zou zijn, in combinatie met PSB Bank en de Girobank, maar met een aanzienlijk belang in die combinatie van Guangdong Zhenrong Energy (GZE). Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een bedrijf, GZE, dat wereldwijd in opspraak is, hier op Curaçao nota bene als bankier gaat worden binnengehaald? Hoe is dát mogelijk en alleen maar om -beweerdelijk volgens het artikel - een onder toezicht staande bank (Giro) ‘overeind te houden’, in het artikel is dat verwoord als: ‘de oplossing van de Girobank-problematiek’?  
Naar mijn mening is dit bepaald geen gewenste ‘oplossing’, maar wordt er met het binnenhalen van GZE als bankier in die bankencombinatie met een groot (meerderheids)belang uitsluitend beoogd om GZE - via de achterdeur - toch binnen te halen, zonder dat GZE de Isla hoeft te moderniseren of een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai hoeft te bouwen. Een wolf in schaapskleren wordt hiermee binnengehaald. Met dat meerderheidsbelang verkrijgt GZE zelfs een grotere grip op onze economie omdat GZE bij het goedkeuren van leningen voor allerlei andere projecten de grootste (mede)zeggenschap krijgt (met het vaststellen van de leningsvoorwaarden). 
De vraag die rijst is: Welke toegevoegde waarde heeft de toetreding van een buitenlandse entiteit die geen enkele ervaring als bankier heeft, voor het totale bankwezen op Curaçao dat nu reeds gebukt gaat onder overliquiditeit. Dit is een vorm van het faciliteren (door de overheid) van oneerlijke concurrentie jegens de reeds bestaande commerciële banken en aldus strijdig met de FTAC-wetgeving.
Zijn er geen andere modaliteiten beschikbaar om ‘de Girobank-problematiek’ op te lossen? Heeft de Centrale Bank een of meer reeds gevestigde commerciële banken benaderd om te onderzoeken of de Girobank bij die bank geïncorporeerd zou kunnen worden, of anders die banken bereid zouden kunnen worden gevonden een soortgelijke bankencombinatie met de Girobank te vormen?
Volgens mij is dit plan, indien het op waarheid berust, niets anders dan een staaltje Machiavellisme van degenen die - koste wat kost - aan GZE de controle over onze hele economie proberen toe te spelen.
Een andere vraag die rijst is of het wenselijk is dat een pensioenfonds als APC (het grootste op het eiland) een bancair risico aanvaardt van de noodzaak om grote bedragen te moeten afschrijven voor bijvoorbeeld hypothecaire leningen die niet kunnen worden afgelost door de cliënten die buiten hun schuld werkloos zijn geworden? Of voor financiering van mislukte projecten waarvoor giga-bedragen beschikbaar zijn gesteld door de APC Bank, maar die door marktontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de projectontwikkelaars niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen jegens de APC Bank te voldoen? Een pensioenfonds is gehouden zoveel mogelijk risicovrije investeringen te doen en niet om risicovolle verbindingen aan te gaan. Heeft de Raad van Toezicht van het APC reeds goedkeuring verleend voor dit plan?
Mensen, waar zijn wij mee bezig? Als de overheid het ertoe tracht te leiden dat dit onzalige plan wordt uitgevoerd, is dit dan behoorlijk landsbestuur? Naar mijn mening is dit onbehoorlijk bestuur van het ergste soort. Ik hou mijn hart vast.

Marguérite Nahar, Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).