Downtown Management Organization reageerde een week of zo geleden op de nieuwe manier van parkeren die recentelijk in Punda is geïntroduceerd, waarbij DMO dit nieuwe parkeren door middel van de PAC (Parking Authority Curaçao) goedkeurt. Dat er meer bedrijvigheid zou komen omdat de klant veel gemakkelijker aan een parkeerplaats zou komen, zei DMO, terwijl DMO beter dan niemand anders weet dat het voor de niet-frequente Punda-bezoeker steeds mogelijk is geweest om een parkeerplaats te krijgen op een van de drie betaalde parkeerplaatsen die zij onderhield. In haar persbericht laat DMO de vraag of zij nog bestaansrecht heeft op tactische wijze in het midden, maar ik denk dat DMO door middel van voornoemd persbericht afscheid van de gemeenschap neemt en dat de organisatie of ophoudt te bestaan of wegkwijnt.
Maar hoe kom ik tot deze gevolgtrekking? De eerste indicatie dat zij aan het neergaan is, gaf DMO zelf, toen ze eerder toegaf onvoldoende middelen te hebben om haar laatste nog in dienst zijnde openbare toilet open te houden. Hetgeen opmerkelijk is: dat een stevige organisatie als DMO moeite zou hebben om een openbaar toilet te onderhouden, is niet te geloven! Wat kost de operatie van zo’n toilet eigenlijk? Zeker geen tientallen duizenden guldens per maand of zelfs per jaar of wel soms? Als DMO die kosten niet meer kan opbrengen, dan is er iets faliekant mis met de organisatie, toch?
De tweede indicatie is wat moeilijker te vatten, maar hij is er toch. DMO is in de eerste plaats de managementorganisatie ten behoeve van Punda. Otrobanda heeft de SKO, (Sosiedat di Komersiante Otrobanda). Onder het management van Punda valt zeker ook het beheer van de parkeerplaatsen, hetgeen DMO ook tot voor kort inderdaad tot haar taken mocht rekenen. DMO had de parkeerplaatsen te Marichi (langs het water), aan de overkant waar ooit het monster van Pietermaai stond en nu de nieuwe parkeertoren wordt gebouwd en rond de Centrale Markt. In plaats van een uitbreiding van deze taken verliest DMO de genoemde parkeerplaatsen, wat inkomsten betreft waarschijnlijk de ruggengraat van haar operaties: alles valt in het vervolg onder de PAC; ongetwijfeld met uitzondering van de parkeertoren van Randy Neuman. DMO komt dus zwaar geschonden uit deze ontwikkeling tevoorschijn en verkondigde dit al luid in het geval van de toiletten.
Een aantal dagen geleden werd mij de genadeslag duidelijk. Door DMO werd er met geen woord gesproken over de bewakingsdiensten van de organisatie, maar ik vermoedde dat als een twee- of drietal wc’s al niet meer door de organisatie betaald kunnen worden, dat het dan de vraag is hoe men de bewaking wél voor zijn rekening kan nemen. Wat blijkt? De bewaking is nu kennelijk overgenomen door Securitas; de DMO-bewakers zijn er niet meer?
Ik heb het eerder reeds gesteld: DMO moet meer openheid van zaken geven over haar situatie. Kan zij haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van Punda wel aan? Neemt de PAC deze verantwoordelijkheden over? PAC brengt sinds kort niet alleen de DMO-parkeerplaatsen onder haar betaald-parkeerbeleid, maar ontfutselt zelfs parkeerplaatsen tegenover het Citco-gebouw (langs het water) aan de gratis parkeerder in haar streven kennelijk om niet alleen geheel Punda, maar geheel Pietermaai tot aan de Penstraat (de parkeermeters in de Kaya Papa Godett staan er al) tot betaald parkeergebied om te bouwen. Nu al bijna 600 parkeerplaatsen die de PAC tot een opbrengstenniveau van bijna 2 miljoen guldens per jaar stuwen. Dus aan de ene kant baadt PAC in het geld; aan de andere kant kwijnt DMO weg en vervallen de openbare toiletten, de bewaking en andere verplichtingen waar wij voorlopig niets van af weten.

Hitzig Bazur,
Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).