Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Geachte heer Maal.

Als verontruste burger schrijf ik u dit:
Carmabi is niet geïnteresseerd in eigendom, ontwikkeling of beheer van Oostpunt. Dit standpunt is de laatste jaren herhaaldelijk en uitdrukkelijk door de huidige Carmabi-directeur via de media naar buiten gebracht. Waar het wel om gaat is het voorkomen dat het voorliggende officieel beschermde koraalrif verloren gaat ten gevolge van niet-duurzame ontwikkeling. Misschien kunnen de door u aangehaalde Carmabi-voorstellen en acties ook geïnterpreteerd worden als alternatieven voor een wel duurzame ontwikkeling van Oostpunt. In ieder geval vanuit dat oogpunt beter dan het voor de natuur desastreuze verhaal dat nu op tafel ligt.
Carmabi is een ideële stichting die niet uit is op commerciële ontwikkeling en winstbejag. Als zodanig worden de bij haar in eigendom zijnde gebieden en overheidsterreinen die onder haar beheer vallen uitdrukkelijk beschermd. Ze worden alleen voorzien van de noodzakelijke faciliteiten om ze toegankelijk te maken voor het brede publiek en om uitvoering geven aan natuur- en milieueducatie. Niets meer en niets minder.
In het educatieve programma van Carmabi wordt de toekomstige generatie er bewust van gemaakt dat de mens deel uitmaakt van de natuur en er verantwoordelijk voor is dat er op duurzame wijze gebruik van gemaakt wordt. Dit om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw onwetende en/of onwelwillende figuren zoals u en de u ondersteunende ambtenaren en politici consequent de niet-duurzame beslissingen blijven nemen die op termijn afbreuk doen aan de kwaliteit van leven van onze kinderen en kleinkinderen.
Ik blijf bij mijn zo’n twintig jaar geleden gedane uitspraak tijdens een openbare hoorzitting betreffende de niet-duurzame ontwikkeling op basis van onwelwillendheid of onwetendheid van Oostpunt.

Chris Schmitz, Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).