Schoonheid op Aruba: de negende rechtszaak

Door Greg Peterson
De uitspraak van 30 mei 2018, die door Aruba Birdlife Conservation missie ‘Rescue Warbler Street’ is genoemd, was de negende rechtszaak die ABC heeft aangespannen om de verdere vernietiging van Bubali-wetlands tegen te gaan. De uitspraak in onze eerste rechtszaak was op 27 juni 2016.
Hoe is stichting ABC bij negen rechtszaken terechtgekomen? Een beetje historie verheldert het een en ander:
In 2011 heeft ABC haar eerste campagne gelanceerd met als inzet om de shoco, de Arubaanse holenuil, een beschermde status toegekend te krijgen en dat is gelukt. Het jaar daarop, in 2012, werd de shoco uitgeroepen tot nationaal symbool van Aruba.
Het was in datzelfde jaar dat ABC een voorstel heeft ingediend bij het parlement van Aruba om zestien natuurgebieden (recent door het Land om technische redenen aangeduid als negentien gebieden) te beschermen en onder Parke Nacional Arikok geplaatst te krijgen. In februari 2013 werd dit voorstel overgenomen en als motie ingediend bij het parlement. Alle 21 Statenleden, unaniem dus, steunden deze motie.
In 2014 heeft ABC een voorstel ingediend om de prikichi, de Arubaanse maïsparkiet, tot nationale vogel van Aruba uit te roepen, gevolgd door een promotiecampagne. Drie jaar later, in 2017, is de prikichi onze nationale vogel geworden.
Na duizenden uren veldstudie en net zovele foto’s heeft ABC in november 2016 het boek ‘Bird Wildlife of Aruba’ uitgegeven. Dit boek van 432 pagina’s, bevat naast prachtige foto’s van vogels op Aruba, ook een vogelchecklist van de op Aruba voorkomende soorten avifauna. De checklist telt 254 vogelsoorten met naast hun wetenschappelijke namen eveneens hun namen in het Engels, Papiamento, Nederlands en Spaans. ABC houdt deze lijst bij en het wordt regelmatig opnieuw gepubliceerd. Op 18 maart 2018 is de meest recente versie gepubliceerd met 266 vogelsoorten. Twaalf nieuwe soorten zijn dus inmiddels toegevoegd.
Nadat het duidelijk werd dat de regering geen voornemens had om de 16 natuurgebieden te beschermen en bij het nationaal park onder te brengen en juist eerder het proces expres bleek te vertragen, besloot ABC om weer actie te ondernemen om de gebieden alsnog beschermd te krijgen.
In september 2016 lanceerde ABC een campagne en verzamelde meer dan 11.000 handtekeningen om verdere destructie van belangrijke natuurgebieden op Aruba te stoppen en de zestien gebieden alsnog beschermd te krijgen, waaronder de Bubali-wetlands, maar ook het gebied waar een projectontwikkelaar bij Isla di Oro nog een hotel in het mangrove-gebied wil bouwen. Deze petitie werd in november 2016 aangeboden aan de minister-president, alsook aan de Statenvoorzitter en de gouverneur.
In maart 2017 reisde prinses Beatrix naar Aruba om met een feestelijke ceremonie Spaans Lagoen officieel uit te roepen tot deel van Parke Nacional Arikok en om Aruba Birdlife Conservation te steunen om de resterende gebieden beschermd te krijgen. Tot de dag van vandaag is Spaans Lagoen, van alle zestien natuurgebieden, helaas het enige gebied waarmee deze overdracht is geschied, ondanks de vele toezeggingen van de zijde van de overheid.
Terwijl dit proces bezig was, werd het ABC duidelijk dat de voormalige minister van Infrastructuur grote stukken land in de Bubali-wetlandgebieden weggaf aan verschillende projectontwikkelaars, ondanks het feit dat deze stukken land in groengebied vielen volgens het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) en ondanks het feit dat in de Staten was besloten dat deze natuurgebieden beschermd moeten worden.
Het is de ontdekking van deze handeling van de minister die geleid heeft tot de eerste rechtszaak van Aruba Birdlife Conservation in 2016. De teller staat inmiddels op negen rechtszaken. In juni 2018 zal de tiende rechtszaak plaatsvinden en deze gaat wederom om de bescherming van het Bubali-natuurgebied. Het gaat om het stuk land tussen The Mill en House of Cheng, een stuk land dat volgens het ROP onder beschermd gebied valt.
ABC heeft zich in al deze zaken sterk gemaakt voor de natuur. Tot de dag van vandaag heeft ABC zeven van de negen zaken die zij heeft aangespannen, of waarin zij zich heeft gevoegd, gewonnen.
Het is voor eenieder enigszins voorstelbaar met hoeveel kosten deze rechtszaken gepaard gaan en het ziet er dus naar uit dat er meer zaken gaan volgen. Er zal dus ook naast de voornoemde tiende rechtszaak ook gestreden moeten worden om het Isla di Oro-hotelproject in het Pos Chiquito-mangrove-gebied te voorkomen.
Tot slot: u kunt Aruba Birdlife Conservation een handje helpen door een donatie te doen: u kunt uw donatie rechtstreeks doen op Foundation Aruba Birdlife Conservation, Aruba Bank nv, rekeningnummer 2402860190. U kunt er ook voor kiezen om uw donatie te doen bij Super Food deze maand. Aruba Birdlife Conservation dankt u hartelijk voor uw steun.

Greg Peterson is voorzitter van de Foundation Aruba Birdlife Conservation.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).