Door Jasmine Joemmanbaks
Corporate governance is het geheel van regels die binnen een vennootschap bepalen hoe de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouders zich tot elkaar verhouden en hoe deze organen over hun bevoegdheden verantwoording afleggen aan elkaar. Hierbij is van belang hoe de checks and balances van deze drie bestuurdersorganen is geregeld en hoe de macht is verdeeld over deze drie organen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).