Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een Commissie van Wijzen, onder voorzitterschap van oud-premier Etienne Ys, doet onderzoek naar de bedrijfseconomische gesteldheid van Insel Air, en brengt eind deze maand verslag uit aan de ministerraad van Curaçao.


ysDe luchtvaartmaatschappij heeft de Curaçaose overheid benaderd met het verzoek om oplossingsmogelijkheden te bespreken voor de bij deze lokale particuliere vliegonderneming bestaande zorgelijke cashflowsituatie. Zo maakte de regering gisteren bekend.
Insel Air heeft aangegeven dat deze situatie het gevolg is van het niet kunnen incasseren van een vordering van ruim 100 miljoen dollar op buurland Venezuela. ,,Het voortduren van deze situatie is onwenselijk en schaadt de dagelijkse bedrijfsvoering van Insel Air”, aldus de afdeling Informatie en Communicatie van de regering in Fort Amsterdam.
,,Insel Air is de belangrijkste verzorger van luchtverbindingen van en naar Curaçao. De overheid hecht aan een ononderbroken en kwalitatief goede luchtverbinding naar belangrijke bestemmingen. Hierbij geldt tevens een goede dienstverlening met ruim aanbod van luchttransport.”
Een gebrekkige luchtverbinding kan in de ogen van de regering ernstige gevolgen hebben voor de Curaçaose economie en dient daardoor ook zo veel mogelijk voorkomen te worden.
Om het gesprek verder aan te gaan met Insel Air heeft de demissionaire ministerraad een Commissie van Wijzen ingesteld onder leiding van Ys. Ys was voorheen minister-president, maar ook gedeputeerde van Financiën. Hij heeft financieel-fiscale expertise.
De andere leden van de commissie zijn deskundig op het terrein van luchtvaart en accountancy. De Commissie van Wijzen zal in overleg met Insel Air nader onderzoek plegen naar de bedrijfseconomische gesteldheid van de maatschappij en oplossingsmogelijkheden bespreken. De regering daarover: ,,Insel Air heeft daartoe volledige medewerking toegezegd.”
De commissie rapporteert aan een stuurgroep uit de Raad van Ministers bestaande uit de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), de minister van Financiën, José Jardim, en de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR). Sinds de verkiezingen van 5 oktober jongstleden zijn alle bewindslieden van het kabinet-Whiteman demissionair en handelen zij, in afwachting van een nieuwe regering, in principe alleen lopende zaken af. Tegenover <I>Caribisch Netwerk<I> laat Rhuggenaath weten dat ‘de staat waarin Insel Air nu verkeert niet solide is en bovendien <I>too big to fail <I> is geworden’. Rhuggenaath: ,,De overheid zal geen luchtvaart-‘carrier’ worden, maar Curaçao kan het zich niet permitteren dat het bedrijf omvalt. Daarvoor is Insel Air te belangrijk geworden voor onze economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid.”
De commissie brengt binnen drie weken verslag uit van haar conclusies en aanbevelingen. Aan de hand hiervan zal de regering nadere stappen met Insel Air bespreken. Desgevraagd laat de directie van Insel Air weten in dit stadium niets te willen toevoegen aan het perscommuniqué, dat in gezamenlijkheid tot stand is gekomen.
De cashflowproblemen duren al enkele maanden. Ook ligt er al enige tijd een verzoek aan de overheid en/of overheidsgerelateerde instellingen, zoals aan ontwikkelingsbank Korpodeko, om een financiële overbrugging. De exacte status hiervan is niet bekend.
In principe staat deze regering, net als voorgaande regeringen, welwillend tegenover Insel, tegelijk geldt het standpunt dat private bedrijven niet worden bijgestaan met overheidskredieten en/of kapitaal. Mogelijk dat politiek Willemstad wel kan helpen bij de communicatie op regeringsniveau met de Venezolaanse autoriteiten om de 100 miljoen dollar (bijna 180 miljoen gulden) die Insel Air nog te vorderen heeft op Venezuela. Dit Zuid-Amerikaanse buurland verkeert echter in zwaar financieel-economisch en politiek weer.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).