Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose rechter Eunice Saleh is voorgedragen om benoemd te worden tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Saleh neemt in januari het stokje over van Evert Jan van der Poel.

eunicesaleh

Van der Poel werd in 2013 tijdelijk aangesteld als president van het Hof. Het was toen al de bedoeling dat hij zou worden opgevolgd door een rechter die afkomstig is uit het Caribisch gebied. Gisteren heeft de Rijksministerraad daaraan gevolg gegeven door Eunice Saleh voor te dragen als de opvolger van Van der Poel. Zij zal, na benoeming bij Koninklijk Besluit, op 27 januari 2017 officieel worden geïnstalleerd.
Eunice Saleh is sinds 2009 vicepresident en bestuurslid van het Hof en heeft de leiding over de Gerechten in eerste aanleg van Curaçao en Bonaire. Als president zal zij straks het gezicht zijn van het Hof. Binnen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt rechtgesproken in rechtszaken op de eilanden zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
Nadat zij in 1991 afstudeert in rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden werkt Saleh eerst vijf jaar als advocaat, waarvan twee jaar in Nederland en drie jaar voor advocatenkantoor Promes Trenité Van Doorne op Curaçao. In april 1996 stapt zij over naar de rechterlijke macht en begint als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Na een stage van 9 maanden bij de Rechtbank Amsterdam in Nederland, wordt zij na terugkomst op Curaçao in 1999 lid van het Hof.
Het had heel anders kunnen lopen. Want met het vwo-diploma van het Radulphus College op zak, vertrekt de jonge Eunice Saleh in 1984 naar Nederland voor de studie gezondheidswetenschappen in Maastricht. Nog binnen een jaar is echter duidelijk dat dit niet haar richting is en verkast Saleh naar Leiden om daar rechten te studeren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).