Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is naar eigen zeggen dé organisatie die in staat is uitvoering te geven aan het ‘Workforce Development Organization’ (WDO)-project waarbij 4.500 personen om- en bijgeschoold moeten worden als alle plannen doorgaan met betrekking tot de modernisering en upgrading van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai.

ssc

Dat schrijft SSC in een reactie op uitspraken van minister Ben Whiteman (PS) deze week in de Staten waarin hij uitlegt dat SSC gevraagd is het project te coördineren. En hoewel in het projectplan staat dat er ‘een besluit genomen’ is om SSC hiermee te belasten, heeft Whiteman in de Staten met klem aangegeven dat dit nog niet honderd procent vaststaat. ,,Als de mening is toegedaan dat een dergelijk project beter elders uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), en als daar voldoende uitvoeringscapaciteit is, dan zou ik zeggen why not? (waarom niet?)”, zo gaf hij in de Staten te kennen.
SSC: ,,Dit project valt volledig binnen de taken van SSC. SSC is de enige lokale instantie die alle expertise in huis heeft, te weten het aantrekken, registreren, evalueren en monitoren van de training, het verlenen van een vergoeding aan de deelnemers en het innen van geleende studiebedragen aan deelnemers.”
Het is niet de bedoeling dat SSC de mensen ook echt gaat scholen. De stichting houdt zich wel bezig met het coördinerende en organiserende werk, te weten inschrijving van deelnemers, organiseren van de verschillende scholingsprogramma’s en het beheren van een fonds voor het verlenen van studieleningen en het weer terug innen van die leningen.
,,Gezien de grootte van het project en omdat het een heel nieuw project is met een grote impact is het voor SSC van groot belang dat alle partijen erachter staan dat SSC dit werk op zich zal nemen. De ervaring van de stichting met dit soort nieuwe projecten maakt dat steun van alle partners nodig is om het succes van dit project te garanderen”, zo schrijft de stichting.
En om alle ironie rond de uitvoering van het project van gratis onderwijs uit de lucht te helpen stelt SSC: ,,De stichting werd in 2012 benaderd door de regering toen alle schoolbesturen weigerden mee te werken. SSC heeft alle leerlingen, in totaal 30.000, geregistreerd, alle boeken persoonlijk afgeleverd en de financiële perikelen afgehandeld. SSC heeft dus wel degelijk de capaciteit in huis om het WDO-project te trekken.” De instelling stelt nog dat SSC het daaropvolgende schooljaar pas in mei gevraagd werd het project voort te zetten met een centrale inkoop, met als gevolg dat een ander vertraging opgelopen heeft. Voor het daaropvolgende jaar was alles in kannen en kruiken en is het project overgedragen aan een andere instantie. ,,SSC heeft zoals het hoort financiële verantwoording afgelegd, en de cijfers zijn gecontroleerd door een accountant”, zo wordt er nog aan toegevoegd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).