Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 30 gulden die de vuilstortplaatsen voor elke 1.000 kilo afval in rekening brengen, moet tijdelijk worden afgeschaft. Geef de bevolking komend jaar de kans het eiland op te ruimen en het vuil gratis af te leveren bij de Landfill van Malpais en van Koraal Specht.
schottesmeektDat is het dringend verzoek van oppositiepartij MFK. Vorig jaar diende zijn partij er al een motie over in, maar gisteren smeekte MFK-leider Gerrit Schotte demissionair minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN) om als een van zijn laatste beslissingen de poorten van de vuilstortplaatsen voor de Curaçaose bevolking te openen en gratis afval aan te laten nemen. Schotte deed zijn oproep tijdens een centrale vergadering van de Staten naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao over de wijze waarop het ministerie optrad voor, tijdens en na de uitbraak van chikungunya. De Staten hadden in februari 2014 via een motie een onderzoek bevolen.
De Algemene Rekenkamer meent in haar onderzoeksrapport dat de bestrijding van chikungunya laat op gang kwam en dat de noodzakelijke procedures ontbreken om tijdig te kunnen inspelen op (potentiële) ziektebedreigingen of epidemieën. De afdelingen Epidemiologie en Onderzoek en Technisch Hygiënische Zorg (THZ) zouden kwalitatief en kwantitatief onderbezet zijn, zo concludeert de Rekenkamer.
Dat afval gratis kan worden aangeleverd bij de vuilstortplaatsen, ziet de MFK-fractie als een belangrijke manier om het eiland schoner te krijgen. Daarmee kan het aantal potentiële broedplaatsen voor muggen worden verminderd. Volgens Schotte zijn er verspreid over het eiland meer dan 100 clandestiene vuilstortplaatsen. ,,Dat is niet goed, maar het komt doordat bij de Landfill moet worden betaald. Men gooit het vuil op de eerste de beste open plek. Onze stichting Fundashon Gerrit Schotte heeft afval opgeruimd, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Nu moet de overheid het overnemen.”
Dat het de MFK-fractie menens is, blijkt uit de wijze waarop Schotte minister Victorina oproept gehoor te geven aan zijn verzoek. ,,Wij smeken u, laat het niet op een motie aankomen. Iedereen wil een schoon eiland.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).