Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eduard Braam, de opgestapte partijvoorzitter van PAR die nu als onafhankelijk Statenlid opereert, begint via zijn advocaat Sheldry Osepa een zaak wegens smaad en zal ook schadevergoeding eisen van journalist Yves Cooper.
braamBraam verklaart tegenover deze krant dat Osepa bezig is om de zaak voor te bereiden. De procedure is gericht tegen publicaties op de Facebookpagina van journalist Cooper, waar hij stelt dat Braam als huisarts ontucht met een patiënt(e) heeft gepleegd en dat de kwestie tot in cassatie is behandeld.
Het onafhankelijk Statenlid verklaart aan het Antilliaans Dagblad dat er in 1999 een zaak was waarin sprake was van schadevergoeding, maar deze persoon zou géén patiënt(e) van hem zijn (geweest). De parlementariër wil echter niet nader ingaan op de zaak die er toen speelde.
Uit informatie waar deze krant over beschikt blijkt dat het zou gaan om ontucht met een toen minderjarige vrouw/studente. De zaak zou destijds door het medisch tuchtcollege op Curaçao zijn behandeld. Het incident zelf zou in Nederland hebben plaatsgehad.
Het onafhankelijk Statenlid ontkent in alle toonaarden dat er een minderjarige patiënt(e) was betrokken. ,,Als het waar was, dan zou ik daarvoor een gevangenisstraf hebben gekregen en dat is niet het geval. Ik ben nooit veroordeeld en heb ook nooit vastgezeten”, aldus de parlementariër. Bronnen meldden dat Braam op grond van de zaak bij het medisch tuchtcollege ‘geadviseerd’ was niet langer als huisarts werkzaam te zijn. Wel mocht hij voortaan via zijn praktijk als bedrijfsarts voor klanten zijn medisch beroep uitoefenen als controlerend geneesheer. Deze informatie wordt door de politicus eveneens ontkend.
,,Ik heb me op een gegeven moment als arbo-arts gespecialiseerd. Ik was nooit gedwongen om dat te doen. Mijn vergunning om als huisarts te werken is mij nooit ontnomen. Ik ben bereid om ‘anytime’ naar de inspectie te gaan en daar het bewijs te halen dat ik mijn vergunning als praktiserend huisarts nooit ben kwijtgeraakt. Misschien gaat mijn advocaat wel zover om de inspectie te dagvaarden om te bewijzen dat ik nog steeds als huisarts sta ingeschreven.”
Nu hij Statenlid is geworden heeft de arbo-arts een vervanger geregeld voor zijn praktijk. ,,Eigenlijk kan ik zo veel praten als ik wil, maar zolang ik geen feiten naar voren breng, zullen de geruchten aanhouden”, aldus Braam.
Journalist Cooper, die ook werkzaam is bij tv-zender CBA, kondigde via Facebook aan met meer onthullingen en bewijzen te komen om zijn beweringen te staven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).