Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Chata spreekt na de retraite van het bestuur gisteren van een ‘crisis binnen de toeristische sector’ die met daadkracht moet worden aangepakt.
toerismeDeze crisis is vooral te wijten aan het gebrek aan invloed van de belangenverenging Chata van particuliere aan het toerisme gelieerde bedrijven op de besteding van de marketinggelden door overheidstoeristenbureau CTB en eveneens het gebrek aan ondersteuning van de regering.
Daardoor loopt het duurzame voortbestaan van Chata gevaar en kan de organisatie zelfs uit elkaar vallen als er niets verandert. Zo ontving Chata al opzeggingen van het lidmaatschap van vier hotels per 1 januari 2017.
Zoals aangekondigd, is het voltallige bestuur gisteren in bijzondere retraite gegaan. Er werd gediscussieerd, strategieën zijn besproken en uitgezet en nieuwe inzichten uitgewisseld over hoe voorwaarts te gaan.
,,De retraite maakt duidelijk dat de kleine en grote doelen waar Chata voor pleit niet zijn gehaald en dit het verdere bestaan van de vereniging in gevaar brengt”, aldus een persverklaring, waarin de overheid wordt opgeroepen ‘actie te ondernemen’.
In 2015 beloofde de regering, na afronding van het Tourism Master Plan, dat bepaalde maatregelen zouden worden getroffen om het toerisme als belangrijkste economische pilaar een duw te geven, zo herinnert de verklaring.
,,Voor Chata zijn de belangrijkste onderdelen van het masterplan die noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd de toewijzing van de Chata-zetels in het bestuur van CTDF (Curaçao Tourism Development Foundation, het bestuur van toeristenbureau CTB, red.), de aanstelling van een nieuwe ceo van CTB, de reorganisatie van CTB en de verdeling van het budget voor bestemmingenmarketing over de belangrijke toeristenmarkten.”
De verklaring na de retraite merkt verder op dat Chata zich er bewust van is dat belangrijke actie is vereist om de leden ervan te overtuigen de ontwikkeling van het toerisme blijvend te ondersteunen. ,,Als entrepreneurs in de private sector menen wij dat toerisme serieus genomen moet worden en prioriteit dient te worden van de regering. De private sector heeft ruim 382 miljoen dollar geïnvesteerd in onroerend goed (hotels) op Curaçao en geeft werk aan 11.000 werknemers.”
Chata doet daarom een klemmend beroep op de overheid zich aan de afspraken te houden en de beloofde acties te ondernemen, en daarmee het bedrijfsleven te overtuigen om te blijven investeren in de lokale economie.
Toerisme is de sector die belangrijkste bijdrage levert aan de economie, namelijk een kwart (25 procent) van het bruto binnenlands product (bbp). Het is daarom evident dat een afname van het toerisme zal leiden tot een krimp van de economie, met als gevolg verlies aan banen.
,,De frustratie van het bestuur als gevolg van de vele vergeefse pogingen om het Tourism Master Plan samen met de regering en CTB geïmplementeerd te krijgen, heeft ertoe geleid dat de bestuursleden van mening zijn dat actie nu nodig is. De tijd voor verandering is nu en Chata werkt aan een nieuwe weg voorwaarts.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).