Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de grondwettelijke verankering van de positie die Bonaire, Sint Eustatius en Saba als Openbare Lichamen hebben in het Nederlandse staatsbestel. plasterkAlleen de fractie van de PVV stemde tegen.
De Senaat stemde, inclusief de PVV, tevens in met de vorming van kiescolleges, zodat de stem van de Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland voortaan bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer meeweegt. Dat zal in 2019 voor het eerst het geval zijn.
De instemming van de Senaat heeft twee jaar op zich laten wachten. Die wilde niet vooruitlopen over de uitkomsten van de evaluatie door de commissie Spies. Bovendien namen de Senaatsfracties geen genoegen met de weigering van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het mogelijk te maken dat de BES-burgers in de toekomst kunnen meestemmen voor de Eerste Kamer. Die vond de vorming van kiescolleges te veel gedoe, maar de Senaat gaf geen duimbreed toe.
Ondanks zijn aanvankelijke verzet sprak de bewindsman gisteren na afloop van de stemming van een belangrijke stap. ,,Het is van essentieel belang dat Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland bij de eerstvolgende gelegenheid invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer”, klonk het enthousiast.
Omdat het een grondwetwijziging betreft, is een zogeheten tweede lezing nodig. Dat zal kort na het aantreden van de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling (maart 2017) gebeuren, waarna ook de Eerste Kamer er nog een keer zijn oordeel over uitspreekt. In beide Kamers is dan een meerderheid van twee derde nodig.
Als het eenmaal zo ver is, wordt het maken van onderscheid in het voorzieningenniveau tussen Europees en Caribisch Nederland grondwettelijk gelegitimeerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).