Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Hof heeft besloten om de inhoudelijke behandeling van het onderzoeksverslag van oud-rechter en professor Huub Willems van de civiele enquête over wanbeleid bij overheids-nv’s Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK) niet op woensdag 30 november te laten plaatsvinden, maar op een nog te bepalen latere datum.

om

Op 30 november vindt wel een zogeheten ‘regiezitting’ in deze zelfde zaak plaats. En dan wordt ook bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling wél doorgang vindt. Dit is gisteren bekendgemaakt door de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).
Het OM diende eerder een verzoek in bij het Hof om vast te stellen of en in welke mate er sprake is geweest van wanbeleid bij het energiebedrijf Aqualectra, de brandstofleverancier Curoil en bij RdK, namens de overheid eigenaar van de raffinaderij.
Naast de overheids-nv’s gaat het ook om de hoofdrolspelers van destijds - de periode 2010 tot 2012 -, zoals toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) en president-commissaris Oswald van der Dijs van zowel Aqualectra als RdK. Ook Werner Wiels, toen commissaris en tegenwoordig voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) voor de toekomst van de Isla-raffinaderij, komt in het onderzoeksrapport Willems voor. Zo zijn er tal van personen die met naam en toenaam worden genoemd plus hun aandeel in het bestuur en toezicht op de nv’s.
Het OM wil dat het Hof de verantwoordelijken van het door Willems grondig onderzochte wanbeleid aanwijst en voorts een aantal voorzieningen treft, zoals het tijdelijk aanstellen van personen met extra bevoegdheden - een volmacht - om de schade in kaart te brengen en deze op de schuldigen te verhalen.
,,Uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid van ongekende proporties”, aldus het OM. Het wanbeleid heeft tot onder meer ‘desastreuze financiële gevolgen geleid’, vervolgt het OM, met name binnen Aqualectra en RdK. ,,Zo is blijkens het onderzoeksrapport in de onderzochte periode het vermogen van RdK ‘verdampt’ met maar liefst ruim 261 miljoen gulden. Het eigen vermogen van Aqualectra is in de periode ultimo 2009 tot 31 mei 2012 afgenomen met 149 miljoen, terwijl de waarde van Aqualectra in 2014 met 113,4 miljoen afgeboekt is en de overheid als aandeelhouder in de jaren 2012 en 2013 ook nog eens kapitaalinjecties in Aqualectra gedaan heeft van totaal 58 miljoen, klaarblijkelijk noodzakelijk om Aqualectra overeind te houden.”
Ook de directie van Aqualectra stuurde nadien het Hof een verzoek, terwijl uit het onderzoeksverslag bleek dat de zittende directie van RdK in de tegenaanval ging - dit sterk tegen de zin van de Raad van Commissarissen in.
Op 15 juli 2013 gaf het Hof de opdracht een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Aqualectra, Curoil en RdK. Daarbij werd de oud-rechter als onderzoeker aangesteld. Het verslag van de onderzoeker werd op 8 juli 2016, bijna drie jaar na de opdracht, neergelegd ter griffie van het Hof. De civiele enquête was een initiatief van de burgeractiegroep Fundashon Akshon Sivil (FAS), naar aanleiding van beslissingen van het kabinet-Schotte in de periode van 2010 tot 2012.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).