Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Informateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft zijn eerste rapportage aan de gouverneur bijna afgerond, na gesprekken met alle politieke partijen en de partners van het Platform Nationale Dialoog. gijsbertha
Gijsbertha sprak afgelopen vrijdag met alle politieke partijen die tenminste een zetel hebben behaald bij de Statenverkiezingen van 5 oktober. Vertegenwoordigers van de partijen overhandigden de informateur hun wensenlijstje voor regeerpartners. Op zijn beurt gaf Gijsbertha de vertegenwoordigers een lijst met zeven beleidsinhoudelijke vragen mee. Op zaterdag voor het middaguur hebben alle partijen hun antwoorden op deze vragen aan hem doen terugkomen, zo meldt Gijsbertha.
In tegenstelling tot wat de partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) van Amparo dos Santos vrijdag aan diverse media verklaarde, waaronder aan deze krant, heeft een vertegenwoordiging van die partij die bewuste vrijdag wel degelijk met de informateur gesproken. ,,Alle acht partijen zijn bij mij langs geweest”, zo verklaart Gijsbertha.
Hij zegt bij de gesprekken met de partijen niet te hebben gekeken naar de bereidwilligheidsverklaring om te regeren, die MAN, PAR, PNP en PS vorige week maandag tekenden. ,,Dat is politiek voeren en daar meng ik me niet in. Ik heb op objectieve wijze de wensen van alle partijen aangehoord.” De informateur zegt wel het gevoel te hebben dat de partijen oprecht de intentie hebben om constructief samen te werken, teneinde tot een regering te komen.
Op zaterdag sprak hij ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke stakeholders, verenigd in het Platform Nationale Dialoog. Deze bestaan uit de vakcentrales SSK en CGTC, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Ook zou hij komen te spreken met de Raad van Kerken (RvK), maar die hebben via een brief hun wensen aan hem doen toekomen, evenals de belangenvereniging voor het kleine bedrijfsleven, Empresa Chiki.
Gijsbertha zegt dat de maatschappelijke partners verenigd zijn in hun verlangen naar een zo breed mogelijke en stabiele regering, die de gehele regeerperiode uitzit. Daarnaast wil het Platform dat de volgende regering de tripartiete verhoudingen wettelijk vastlegt, zodat de gesprekken met de overheid structureel worden gevoerd en de maatschappelijke partners gehoord worden in het regeerbeleid. Dit bevestigen de vertegenwoordigers van de KvK, CGTC en Empresa Chiki desgevraagd aan deze krant
Morgen doet de informateur om 10.00 uur verslag aan gouverneur Lucille George-Wout. Daarmee is het informatieproces nog niet voorbij, want de gesprekken met de partijen gaan nog verder. Op 25 oktober zal hij zijn eindrapportage bij de gouverneur inleveren. Zij benoemt vervolgens een formateur, die met de parttijen inhoudelijk zal onderhandelen over de te verdelen portefeuilles en ministersposten.
De eerste rapportage is bijna klaar. In gesprek met deze krant wil Gijsbertha niet ingaan op de inhoud, omdat het rapport intern is en niet bedoeld voor publieke consumptie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).