Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aansluiting bij het zogeheten ‘Swift KYC Registry’ wordt gezien als een belangrijk instrument in de strijd van Curaçao en Sint Maarten voor het behoud van correspondentbankrelaties met Amerikaanse financiële instellingen.
hasselmeyer(drayer)Het betreft een wereldwijd register van Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), de internationale aanbieder van beveiligde financiële berichten, terwijl KYC staat voor ‘know your customer’.
Afgelopen week vond op Curaçao een Swift National Member Group Meeting plaats. Bij die gelegenheid sprak namens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) directielid Jerry Hasselmeyer, momenteel president ad interim.
Hij gaf aan dat de continue globalisering steeds nieuwe eisen aan banken en andere financiële instellingen oplegt en dat deze ook merkbaar van invloed zijn op de correspondentbankrelaties. ,,Een correspondentbankrelatie is een essentiële voorwaarde voor een bank om effectief grensoverschrijdende bankdiensten te kunnen aanbieden. Alle bankinstellingen in Curaçao en Sint Maarten gebruiken correspondentbanken om hun klanten te voorzien van buitenlandse valuta en transacties.”
De regels voor correspondentbankrelaties worden echter steeds stringenter en daarmee de impact ervan op kleine economieën, zo vervolgde Hasselmeyer zijn welkomstwoord tot de deelnemers. Het lokale bancaire stelsel heeft dan ook te maken gekregen met de verslechtering van deze correspondentbankrelaties, als gevolg van de zorgen van correspondentbanken over zaken die te maken hebben met AML/CTF-regels (Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing) en de toegenomen kosten als gevolg hiervan.
In 2015 kregen de lokale algemene banken en de internationale banken in Curaçao en Sint Maarten te maken met veertien zogeheten ‘de-risking’ gevallen. ,,Deze voorvallen hebben een negatief effect op bancaire activiteiten en de winstgevendheid,” aldus Hasselmeyer namens de Centrale Bank. Vooral de kleinere op zichzelf staande banken en de internationale banken die hier te lande actief zijn hebben dit gemerkt.
Het probleem van ‘de-risking’ is overigens zeker niet alleen iets waar Curaçao en Sint Maarten mee te maken hebben, maar waarmee het hele Caribisch gebied en ook Zuid-Amerika te kampen hebben.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).