Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministers van Financiën José Jardim (Curaçao) en Richard Gibson (Sint Maarten) zijn aangeschreven met de sommatie aan Jardim om zijn uitlatingen over schorsing van Centrale Bank-president Emsley Tromp ongedaan te maken. Tromp
Volgens advocaat Mirto Murray kan er geen sprake zijn van een schorsing, aangezien dit slechts mogelijk is op aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC). Zo’n Raadsbesluit is er niet en bovendien vindt een meerderheid van de commissarissen zo’n maatregel prematuur, zoals het Antilliaans Dagblad dinsdag berichtte.
Minister Jardim heeft via advocaat Mayesi Hammoud, zoals verzocht, binnen 24 uur gereageerd op de sommatie. Niet met de gevraagde rectificatie, maar door de schorsing te duiden als ordemaatregel in plaats van een disciplinaire maatregel.
Vermoedelijk gaan partijen op grond hiervan met elkaar in bespreking. Tromp en zijn raadsman willen de (voorgenomen) schorsing van tafel. De president van de CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) is wel bereid zijn reeds eerder zelf opgenomen vakantie voort te zetten door een vrijwillige non-actiefstelling zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar strafbare zaken in de privésfeer loopt.
Advocaat Murray geeft weinig commentaar. ,,Wij willen proberen uit de impasse te komen in het belang van de Centrale Bank. Op dit moment kan ik alleen zeggen dat de schorsing niet bestaat; dat er géén schorsingsbesluit is.”
Van de vereiste ‘aanbeveling’ van de RvC is geen sprake. En twee van de drie commissarissen vinden dit ook te vroegtijdig. Vorige week donderdag echter, maakte minister Jardim wereldkundig dat Tromp zou zijn geschorst. De CBCS-topman zelf wist toen nog van niets, was over de maatregel niet gehoord en moest het nieuws in de krant lezen. Nu blijkt dat ook de vereiste landsbesluiten niet zijn genomen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).