Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - President Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wordt, omdat er formele verdenkingen tegen hem zijn van strafbare feiten in de privésfeer, geschorst. De schorsing komt ten einde zodra het Openbaar Ministerie (OM) de zaak eventueel seponeert of, als het tot een rechtszitting komt, de rechter Tromp van alle strafbare feiten vrijspreekt.
Dit besluit is genomen door de vermogensgerechtigden, vertegenwoordigd door de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, José Jardim en Richard Gibson. Tijdens een persconferentie gistermiddag legde Jardim uit dat dit gebeurt mede op advies van de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS. ,,De regering heeft géén opinie over de inhoud van de zaak zelf en veroordeelt ook niet; dat laten wij over aan het gerechtelijk systeem”, aldus de Curaçaose minister van Financiën bij herhaling.
,,Als regering interpreteren wij het feit dat de heer Tromp door het OM wordt aangemerkt als verdachte als zeer ernstig, dat effect heeft op de goede naam van de Centrale Bank en van invloed kan zijn op onze internationale financiële sector.”
Daarom zijn de landen die een monetaire unie vormen overeengekomen om samen op te treden - ‘in te grijpen’, zoals Jardim in een eerder persbericht al aankondigde - ten behoeve van het herstel van het imago. ‘Rekening houdend met de mogelijkheden die het Centrale Bank-statuut biedt’ is besloten tot voorlopige schorsing van Tromp.
Tegelijkertijd is besloten om de twee andere directeuren tijdelijk aan te wijzen als het bestuur van de CBCS. ,,De Raad van Bestuur dient op basis van consensus te functioneren; daartoe heeft de president een inspanningsverplichting”, aldus Jardim tijdens zijn persconferentie in Fort Amsterdam donderdagmiddag.
Om de CBCS in de huidige situatie ‘perspectief te bieden’, vervolgde de bewindspersoon, is het streven erop gericht om binnen drie weken ‘een persoon van buiten’ te vinden die voldoet aan het profiel om tijdelijk als president op te treden. Waar deze persoon vandaan dient te komen of van welke instantie, daarover deed Jardim geen mededelingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).