Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen aanleiding om Ninette van den Berg, oud-directeur van de voormalige Taams Kliniek, strafrechtelijk te vervolgen voor verduistering van geld.

TaamsDat bevestigt Norman Serphos, woordvoerder van het OM.
In een brief die vorige week naar advocaat Arnold Huizing is gestuurd, verwijst de hoofdofficier van justitie naar de civiele zaak waarin de rechter in november 2015 al besliste dat Van den Berg aan Taams 899.000 gulden moet terugbetalen. Het OM meent dat daarmee voldoende recht is gedaan in de zaak. Rechter Van Schendel liet destijds zwaar meewegen dat volgens de accountant van de kliniek de drie directeuren (Van den Berg, Earl Esseboom en Arthur Liqui Lung, red.) afspraken hadden gemaakt over het salaris: 36.000 gulden per maand voor Van den Berg en Esseboom, de helft voor de parttime werkende Liqui Lung. Maar Van den Berg keerde zichzelf, via verschillende bankrekeningen, een gemiddeld maandbedrag van ruim 75.000 gulden uit.
In reactie op de uitspraak van de civiele rechter zei advocaat Arnold Huizing toen nog te hopen dat het OM aanleiding zou zien tot strafrechtelijke vervolging. Maar dat blijkt dus niet het geval. ,,Het OM ziet niets strafrechtelijks in het handelen van Van den Berg”, zegt Serphos. ,,Zij was bevoegd om geldbedragen over te maken.”
Het Openbaar Ministerie is van mening dat ‘in een conflict als dit terughoudendheid past’ voor wat betreft het gebruikmaken van strafrechtelijke bevoegdheden. De verdediging van Taams kan nu nog een beroep doen op de zogenoemde artikel 15-procedure en in een klaagschrift aangeven waarom wel moet worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van Van den Berg. De zaak wordt dan voorgelegd aan drie rechters die toetsen of vervolging haalbaar en opportuun is. Is dat het geval, dan moet het OM haar alsnog vervolgen, bewijs verzamelen en de zaak voor de rechter brengen.
De Taams Kliniek werd op 1 juli 2015 failliet verklaard. Gebouwen en terrein zijn nu in gebruik en eigendom van het Advent Hospital.
Advocaat Arnold Huizing was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).