Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bestuur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) is het voor een groot deel eens met de kritiek van een groep ouders die onlangs een kort geding wonnen over de ouderbijdrage.

 vpco

De rechter verbood die verplichte bijdrage, omdat er inmiddels een wet is aangenomen waarin vrij onderwijs wordt gegarandeerd. Bestuursvoorzitter Maghalie van der Bunt-George erkent dat in een bijeenkomst met de ouders is aangedrongen op vrijwillige betaling. In haar reactie schrijft zij dat dit nodig is om te voorkomen ‘dat de boel in de soep loopt’. De overheid is gevraagd om het subsidietekort aan te vullen: ,,Tot op heden heeft de overheid nog niet gereageerd op ons verzoek. Inmiddels begint de liquiditeitspositie nijpend te worden. De financieel manager heeft hierover een brandbrief opgesteld en daarin mogelijke oplossingen aangedragen.” Daarmee zouden de komende maanden kunnen worden overbrugd.
De groep ouders is vooral boos over de bijeenkomst van 8 augustus ‘waarin op zeer arrogante wijze werd aangegeven waarom de ouders de bijdrage moeten betalen’. Die contributie is verhoogd naar 700 gulden. Als dat geld niet binnenkomt moeten er maatregelen worden genomen, zoals het weghalen van airco’s. Er zou bovendien een scheiding worden aangebracht tussen kinderen waarvan de ouders wel betalen en die niet betalen.
Veel van wat de ouders zeggen wordt door Van der Bunt-George erkend. De subsidie van de overheid is niet toereikend, per kind komt de VPCO 700 gulden tekort om onderwijs op het gewenste niveau te kunnen geven. De contributie bedraagt 575 gulden per kind, aldus Van der Bunt-George. ,,Bij een privéschool is dit om en nabij de 18.000 gulden per jaar. Dit geeft al aan dat het bedrag per leerling per jaar zeer laag is.” Een vergelijking met Nederland gaat volgens de voorzitter niet op. De subsidie ligt daar hoger, de basisvoorzieningen zijn gegarandeerd en de ouderlijke bijdrage is voor extraatjes. Die krijgen de kinderen niet als er niet wordt betaald. Daar is de VPCO geen voorstander van. Maar, zegt Van der Bunt-George: ,,Het mag echter ook niet zo zijn dat een groep ouders die niet wil betalen meeprofiteert van diensten die door andere ouders zijn betaald. Het is of het één of het ander.” Maar zij hoopt nog op de overheid om voor de basisbehoeften te betalen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).