Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Hof van Justitie moet het Openbaar Ministerie (OM) opdragen om de overheids-nv’s Refineria di Kòrsou (RdK) en Curaçao Refinery Utilities (CRU) te vervolgen voor de manier waarop er gedurende circa tien jaar asbest op het terrein van RdK is opgeslagen en geruimd. asbestzaak1
Dat hebben de advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzewski namens Fundashon Promové Derechi Humano Curaçao (FPDHC) in een klaagschrift aan het Hof verwoord.
FPDHC heeft op 17 februari van dit jaar aangifte gedaan tegen RdK en CRU. Twaalf dagen daarna heeft het OM aan FPDHC laten weten dat de Milieudienst de zaak zou onderzoeken. Op 20 juni heeft de stichting aan het OM gevraagd om haar uiterlijk op 27 juni te informeren of er wel of geen vervolging komt in deze zaak. Als er op 27 juni vanuit het OM geen reactie zou zijn gekomen, zou de stichting concluderen dat er niet tot vervolging wordt overgegaan.
Met de manier waarop asbest door de aangeklaagden is opgeslagen en geruimd, hebben zij zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten, aldus de advocaten. Zij halen daarbij onder andere artikel 2:121 aan van het Wetboek van Strafrecht: ,,Strafbaar handelt hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof in de lucht brengt waarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is.”
Bij het ruimen en opslaan van asbest zijn er door de aangeklaagden geen voorzorgsmaatregelen getroffen met het oog op de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van de omwonenden van het RdK terrein in het bijzonder, zo stellen de raadslieden.
Ook zijn er geen voorzorgsmaatregelen getroffen voor de werknemers die werkzaam waren bij de opslag of bij het ruimen van asbesthoudende stoffen. In gesprek met deze krant verklaarde Kostrzewski dat de klaagster bewijzen heeft van de onzorgvuldige opslag en ruiming van de asbest door de aangeklaagden. ,,Deze bewijzen zullen met de tijd bij de behandeling van de zaak worden ingebracht. Ook zijn er bij de klaagster gevallen bekend van mensen die aan asbestose lijden, doordat zij aan asbest zijn blootgesteld,” aldus Kostrzewski.
De pijpen met asbest waren, terwijl zij op het terrein lagen, niet afgeschermd. Volgens FPDHC zijn er bij het ruimen van de asbest niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo werd er niet, zoals dat vereist is, in een gesloten ruimte geruimd. De mensen die tijdens het ruimen het terrein betraden, hadden ook niet de passende kleding en de benodigde beschermingsmiddelen. Ook zijn de omwonenden niet ingelicht over de risico’s die zij liepen door de opslag en het ruimen van de asbest in hun omgeving.
Door de gang van zaken zijn er volgens de klaagster tienduizenden mensen aan asbest blootgesteld. De ernst en de consequenties daarvan vallen op dit moment volgens de raadslieden niet te overzien. In het klaagschrift vermelden de advocaten ook dat 68 mensen een verzoek tekenden om kenbaar te maken dat justitieel optreden tegen de aangeklaagden nodig is. Als het niet tot een strafvervolging komt, dan wordt daarmee een ongewenst precedent geschapen, waarbij de strafbare feiten van zeer vermogende ondernemingen gedoogd worden, zo oordelen de advocaten.
Kostrzewski wilde desgevraagd nog niet ingaan op de vraag waarom ook CRU vervolgd moet worden. ,,Er is wel degelijk een verband tussen de twee nv’s, maar ik wil daar inhoudelijk nu niet op ingaan.”
Het OM liet via woordvoerder Norman Serphos weten geen commentaar op de zaak te kunnen leveren nu de zaak aan het Hof is voorgelegd. Directeur José van den Wall Arnemann van RdK was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).