Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De economische impact van de luchthaven is circa een tiende van de totale Curaçaose economie. Ter vergelijking: dat is ongeveer gelijk aan de bijdrage van de Isla-raffinaderij. Afhankelijk van de scenario’s kan de impact van de airport groeien tot 15 procent in 2033 en zelfs 17 procent als ook Oostpunt wordt ontwikkeld.

airport

Dit blijkt uit de Economic Impact Study (EIS) die luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) heeft laten opstellen. Het Antilliaans Dagblad heeft deze studie desgevraagd van CAP gekregen.
Volgens de berekeningen van KPMG en Decisio, een bureau dat ook het economisch belang van de Amsterdamse luchthaven Schiphol in kaart bracht, is luchthaven Hato op Curaçao goed voor 1.870 directe banen (waarvan 550 bij of van de vliegmaatschappijen) en 1.350 indirecte banen. Verder wordt gecalculeerd met 2.540 zogeheten ‘induced jobs’ (afgeleide banen). Alles bij elkaar komt dit neer op circa 9 procent van de banen.
Dit betreft het ‘base scenario’, de situatie in het jaar 2014. De toegevoegde waarde aan de economie is als volgt: 121 miljoen dollar (direct), 78 miljoen dollar (indirect) en 110 miljoen dollar (afgeleid); samen goed voor 309 miljoen dollar. Op een bruto binnenlands product (bbp) van 3,15 miljard dollar is dat zo’n 10 procent.
Zo maakt de impactstudie meerdere calculaties, waaronder met betrekking tot de bijdrage van de airport aan de overheidskas. Wat betreft het aandeel aan de overheidsinkomsten komt de EIS uit op 6,5 procent met 58,3 miljoen dollar (11,4 miljoen is winstbelasting met 4,6 miljoen dollar ‘directe’ winstbelasting).
Omdat dit voor de doorsnee burger op zichzelf niet meteen veel zegt, is apart een vergelijking gemaakt met de impact van de raffinaderij. Daarvoor is gebruikgemaakt van het Plan van Aanpak uit 2012. De directe en de indirecte invloed van de Isla wordt geschat op 8,5 procent; zo’n 223 miljoen dollar bijdrage aan de staatskas; en 1.000 directe jobs plus nog eens 500 van toeleveranciers.
Zo bekeken zijn de overheidsinkomsten uit de raffinaderij ruim 3,8 keer zo veel als de luchthaven genereert, maar ligt het aandeel van beide aan de economie dicht bij elkaar en biedt de airport aan circa 370 meer personen werk op. Het zijn deels ook schattingen, want in het geval van de Isla is geen rekening gehouden met het ‘afgeleide effect’.
CAP is sinds 2003 verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het exploiteren en het beheer van de Curaçaose luchthaven. Naar eigen zeggen heeft CAP de afgelopen twaalf jaar ruim 100 miljoen dollar geïnvesteerd in de upgrading van de airport. De concessieovereenkomst duurt nog tot 2033. CAP en de aandeelhouders geven aan vastbesloten te zijn Hato verder te blijven verbeteren om er een van de meest concurrerende van de Caribische regio van te maken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).