Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) presenteert binnen twee weken het ruimtelijk onderzoek naar Pietermaai, waarin tevens de kuststrook met satellietfoto’s en drones in kaart is gebracht. pietermaai Volgens de minister van VVRP, Suzy Camelia-Römer (PNP), wordt met dit onderzoek duidelijk welke steegjes in Pietermaai publiek gebied zijn en welke in erfpacht zijn uitgegeven, op basis waarvan mogelijk onrechtmatige toe-eigening en illegale bouw in de buurt kan worden aangepakt.
Afgelopen zaterdag berichtte het Antilliaans Dagblad over een brief van de advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzewski aan minister Camelia-Römer, met het verzoek om de afsluiting van openbare steegjes in de binnenstad, en in het bijzonder in Pietermaai, aan te pakken. Volgens Henriquez is al sinds 2013 bekend dat de steegjes publiek gebied zijn en onterecht met hekken worden afgesloten door ontwikkelaars of huiseigenaren.
Minister Camelia-Römer stelt hierop dat het met het onderzoek nu pas duidelijkheid is. ,,We kunnen niet zomaar veronderstellen wat van wie is en op basis daarvan actie ondernemen. We moeten eerst een goed beeld hebben.” Ze zegt dat ze gisteren de brief van de advocaten heeft ontvangen en voor een eerste advies heeft doorgestuurd naar de secretaris-generaal van het ministerie van VVRP (Dwigno Puriel, red.).
Volgens Henriquez is het VVRP-onderzoek niet zo belangrijk, aangezien al jaren goed gedocumenteerd is dat de steegjes onterecht zijn afgesloten en de desbetreffende ambtenaren van VVRP heel goed weten hoe de vork in de steel zit. Volgens de advocaat maakt het afsluiten van de steegjes deel uit van een groter probleem in Pietermaai, waarbij publieke ruimte wordt ingepikt en er ongeoorloofd wordt gebouwd. Hij noemt als voorbeeld het appartementencomplex van Jewel Investment, dat ondanks een verbod van de rechter toch werd gebouwd. Hij zegt sympathie te hebben voor het argument dat, ondanks de toegenomen handhaving door de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), de bijna tienduizend gevallen van illegale bouw op Curaçao de minister boven het hoofd groeien. ,,Maar we zijn al jaren bezig met Pietermaai en er wordt niks aan gedaan.” Volgens hem is het nieuwste onderzoek een poging om tijd te rekken en het probleem over de verkiezingen heen te tillen.
In de brief aan de minister eisen de advocaten dat de steegjes binnen 24 uur weer toegankelijk worden gemaakt. Indien de inritten die zijn ingepikt door huiseigenaren binnen een maand niet in de oude staat hersteld zijn, stappen ze naar de rechter. Ook zegt Henriquez dat het illegaal gebouwde appartementencomplex van Jewel Investment moet worden gesloopt conform het rechterlijk vonnis, omdat er anders het gevaar is dat een precedent wordt geschapen voor andere gevallen van illegale bouw op het eiland.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).