Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is niets mis met de bijdrage die de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, de VPCO, aan ouders vraagt voor extra curriculaire activiteiten of voorzieningen.

vpco
Dat heeft Michael Bonapart, raadsman van de VPCO tegenover deze krant verklaard. Volgende week dient er op 11 juli een kort geding van een paar ouders tegen de vereniging. De ouders vinden dat de vereniging in het kader van het vrije onderwijs geen ouderlijke bijdrage mag innen en eisen dat zij hun geld terugkrijgen.
Bonapart legt uit dat de VPCO een levensbeschouwelijke vereniging is. De vereniging mag bepalen dat zij niet alleen aan de wettelijk vastgestelde norm voor onderwijs voldoet, maar ook andere voorzieningen en activiteiten aan de leerlingen aanbiedt in het kader van een optimale vorming. ,,Daar vallen dan zaken onder als airco’s en computers voor de leslokalen, isolatie van de lokalen om geluid te weren. Dit zijn zaken die door de overheid niet worden vergoed, die vallen buiten het zogeheten vrije onderwijs.”
De vereniging beslist in de ledenvergadering waarvoor de ouderlijke bijdrage wordt gebruikt. Daar wordt over gestemd, aldus Bonapart. Volgens de advocaat is er een ander belangrijk punt dat over het hoofd wordt gezien. ,,Mensen zijn niet verplicht om lid van de vereniging te worden. Het lidmaatschap moet worden aangevraagd. Iemand die lid wil worden moet belijdend protestant christelijk zijn”, zo legt de advocaat uit.
,,Het lidmaatschap van de vereniging brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee. Kinderen van de leden hebben voorrang bij plaatsing op een van de scholen van de vereniging. Leden hebben stemrecht in de algemene vergadering en bepalen ook de koers van de vereniging. Aan de andere kant zijn leden verplicht om contributie te betalen en een bijdrage te leveren als de vereniging een beroep op hen doet. Als ouders de contributie niet kunnen betalen, kunnen zij daarvoor kwijtschelding krijgen.”
Advocaat Imrat Narain die de eisende partij vertegenwoordigt, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).