Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het vernieuwde theorie-examen voor het rijbewijs, gebaseerd op de ‘nieuwe’ Verkeerswet van 2002, zal per 1 juli afgenomen worden.
rijexamen
Dit is in de Staten onlangs bekendgemaakt door minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS). Verder zal de baliefunctie van het Bureau Rijbewijzen verhuizen naar een onderkomen naast het bevolkingsregister Kranshi. Daarmee wordt er een fysieke scheiding aangebracht tussen de administratieve en praktische uitvoering van taken bij het bureau. De examens zullen nog wel afgenomen worden op de locatie aan de Santa Rosaweg. Ook zal er gewerkt worden aan accreditatie van de rijschoolhouders. En een nieuwe directeur Bureau Rijbewijzen wordt eerdaags aangesteld.
De minister doet verslag van de moeilijke situatie die hij bij het bureau rijbewijzen aantrof toen hij er aantrad in 2012. Zo was er geen hoofd en geen interim-hoofd. Het had nogal wat voeten in de aarde een nieuwe directeur aan te stellen. De sollicitatieprocedure was niet goed verlopen en deze moest weer opnieuw gedaan worden. ,,We hopen eerdaags een nieuwe directeur te kunnen aanstellen”, aldus Van der Horst.
Verder is gebleken dat er bij het bureau fraude is gepleegd. Om onderzoek hiernaar mogelijk te maken, moesten eerst medewerkers geschorst worden. Daarna is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) en het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. De landsrecherche doet al enkele jaren onderzoek, maar spoedig zal dit afgerond zijn, volgens de minister.
Ondertussen kampte het bureau ook met een personeelsschaarste en duurde het weken voordat personen hun rijexamen konden afleggen. Er waren maar drie examinatoren, terwijl er acht formatieplaatsen zijn. Inmiddels zijn er zeven in dienst. Zij hebben een zes maanden durende training gevolgd. Ook krijgen alle examinatoren een training in de nieuwe verkeerswetgeving van 2002. ,,Ik streef er nu naar dat het twee weken duurt voor een kandidaat het theorie-examen kan afleggen en nog eens twee weken voor het praktijkexamen”, aldus Van der Horst.
De rijschoolhouders stonden eerst huiverig tegenover alle veranderingen, maar zijn er inmiddels tevreden mee. ,,We vergaderen regelmatig met de rijschoolhouders. Ook zij zullen in november geschoold worden in de nieuwe wet. Verder wordt er gewerkt aan een accreditatiesysteem voor rijschoolhouders. Dit moet gebeuren via wetgeving. Zij moeten dan een examen afleggen en vooral ook onderlegd zijn op pedagogisch en didactisch gebied. Kandidaten mogen alleen het rijexamen afleggen als zij geschoold zijn door de geaccrediteerde rijschoolhouder”, zo voegt de minister eraan toe.
Tot slot vertelt hij nog dat er een toezichtcommissie en examencommissie zijn geïnstalleerd zoals de wet dit voorschrijft. Tot voor kort functioneerden deze commissies niet.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).