Al het nieuws

‘Alternatief moet in overweging worden genomen’

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Als zowel Curaçao Port Services (CPS) als de regering bereid is om op heel korte termijn een nieuw contract te ondertekenen waarin is voorzien in de miljoeneninvesteringen voor de containerkranen en de kade, met meer ‘checks and balances’ om voor een duurzame oplossing te zorgen die niet alleen CPS en CPA, maar ook de bevolking van Curaçao betere bescherming biedt dan nu het geval is, dan moet dat alternatief in overweging worden genomen.
Dat stelt de Kamer van Koophandel (KvK). ,,Dan moet er op heel korte termijn via Curaçao Ports Authority (CPA) een oplossing worden gezocht voor de situatie van de kranen. Dat houdt in dat CPA investeringen moet doen, maar dan moet CPS meteen geïnformeerd worden dat het huidige contract niet wordt verlengd bij het aflopen ervan en dan moet een proces opgestart worden om een andere private onderneming bereid te vinden om de kosten van investeringen en het beheer van de Brionwerf duurzaam en concurrerend voor onze bevolking en de internationale markt te beheren.”
Deze krant maakte afgelopen woensdag melding van de bereidwilligheid van CPA om de containerkranen te financieren. Hoewel dit niet het voorkeursscenario is van de regering, gaf verantwoordelijk minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling toen te kennen dat wellicht gebruik zal moeten worden gemaakt van dit alternatief, indien er niet snel een akkoord wordt bereikt met CPS over de nieuwe havenconcessie.
De discussie over een nieuw havencontract duurt al veel te lang, zo gaf Rhuggenaath aan. De KvK is het ermee eens: ,,Naar de mening van de Kamer van Koophandel duurt dit allemaal veel te lang en nu komen wij in een onaanvaardbare situatie waarbij op elk moment de kranen kunnen uitvallen, wat grote schade berokkent aan onze bevolking, onze economie en onze internationale positie. Deze situatie kan uitmonden in een schaarste aan goederen en een stijging van de prijzen, wat onze economie noch onze bevolking kan dragen.”
De nieuwe concessie die momenteel op tafel ligt, beslaat een periode van 20 jaar. CPS zou hierbij onder andere een investering moeten doen van vijftig miljoen gulden om de containerkranen te vervangen en de kade te renoveren. ,,Wat eveneens van belang is, is dat CPS moet voldoen aan diverse criteria van transparantie en controle op dienstverlening, onderhoud en investeringen en aan het eind van de periode alle equipment moet overdragen aan CPA. Volgens ons is dat de beste optie voor onze haven”, aldus de KvK.
De Kamer neemt de luchthaven als vergelijkbaar voorbeeld waarbij een private onderneming (Curaçao Airport Partners) een concessie heeft gekregen voor dertig jaar in ruil voor investeringen die moeten worden gedaan en zich moet houden aan regels die in de Doma zijn opgenomen. ,,In dat geval hebben wij een vliegveld dat groeit en gelden genereert voor de Landskas in plaats van dat dit de overheid (lees: de bevolking van Curaçao) geld kost en hoofdpijn oplevert.”
De KvK geeft aan het niet anders dan normaal te vinden dat een private onderneming voldoende tijd krijgt om die investering terug te verdienen. ,,Als er private investeerders zijn die zaken willen doen en investeren in onze infrastructuur, is er geen reden dat een overheidsbedrijf dat doet. Het geld dat de overheid investeert via zijn bedrijven kan beter gestoken worden in projecten zoals ons onderwijs. Daarom steunen wij de constructie waarbij CPA private investeerders huur in rekening brengt voor operaties op terreinen van CPA en dat CPA de voorwaarden in de gaten houdt van de concessie en de zakelijke kant aan de private sector overlaat.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).