Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De motie van de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij die vorige week werd besproken, bewijst het gebrek aan respect van het Nederlandse parlement voor Curaçao.


Dat heeft Edward Joseph van regeringspartij Pueblo Soberano in een open Engelstalige brief aan de Tweede Kamer geschreven. De motie is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De motie rept over de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en zelfs tot de dood kunnen leiden. Ook wordt er melding gemaakt dat de lokale autoriteiten niets ondernemen om aan de milieunormen te voldoen. In de open brief schetst Joseph dat de Tweede Kamer stil bleef bij milieuzaken en vervuiling waarbij Nederlandse bedrijven betrokken waren.
Zo bleef het parlement stil over de milieuvervuiling die de Koninklijke Shell in Nigeria veroorzaakte. Het parlement reageerde ook niet toen uit onderzoek bleek dat de boringen in Groningen van het Nederlandse gasbedrijf NAM aardbevingen veroorzaakte. Toen in 2015 uit onderzoek bleek dat Nederland de eerste plaats in Europa inneemt voor de uitstoot van CO2, reageerde de Tweede Kamer niet. De laatste keer dat het Nederlandse parlement stil bleef, is volgens Joseph toen vorig jaar bekend werd dat het land zich niet aan de Europese normen houdt voor de uitstoot van stikstof.
Voor de PS is Curaçao niet autonoom, maar is het nog steeds een kolonie van Nederland. ,,Het bewijs hiervan is de voortdurende inmenging, zonder schroom en zonder wroeging van Nederlandse politici in onze zaken en onze regering. De laatste motie die in het Nederlandse parlement is behandeld, is nog een bewijs dat wij een kolonie zijn. De Tweede Kamer is gericht op de splinter in andermans ogen en ziet niet de balk in de eigen ogen”, aldus Joseph.
In een onderdeel van de brief die ingaat op de geschiedenis, schrijft Joseph dat het goed is om het geheugen van de Tweede Kamer op te frissen. De Koninklijke Shell vestigde de raffinaderij een eeuw geleden op Curaçao. ,,Gedurende 70 jaar vervuilde de Koninklijke Shell onze lucht, aarde, ons grondwater en de gebieden waar het volk woont. Het Nederlandse parlement heeft daar nooit een woord over gezegd.”
Toen de Shell Curaçao 30 jaar geleden verliet, bleef het eiland in een economische en financiële malaise achter. ,,Het Nederlandse parlement heeft nooit een motie aangenomen om zo de Koninklijke Shell verantwoordelijk te houden voor de vervuiling en de schade die het aan het eiland toe heeft gebracht.” De voorzitter schrijft ook over het United Nations Environment Programme dat milieuvervuiling in Nigeria bestudeerde. Daarbij bleek dat het circa 30 jaar duurt voordat het gebied dat bekend staat als Ogoniland vrij is van vervuiling.
,,De Koninklijke Shell heeft op een systematische manier een gebied van 1.000 km2 van Ogoniland bij de Niger Delta vervuild met desastreuze gevolgen voor de gezondheid van mensen.” Joseph stelt in de brief dat de Shell toebehoort aan de Koninklijke familie en aan de Nederlanders. ,,Hieraan kun je zien dat wanneer het om hun land en hun koninklijk huis gaat, je niets van het Nederlandse parlement hoort. Heeft het Nederlandse parlement een vergadering gehouden en een motie aangenomen om de Koninklijke Shell te dwingen om de vervuiling die het in Nigeria veroorzaakte aan te pakken?”
Door gasboringen van het Nederlandse bedrijf NAM in Groningen, ontstonden er aardbevingen waardoor tussen de 30.000 en 90.000 huizen scheurden. In totaal zijn circa 15.2000 van de 212.500 huizen hierdoor onveilig, zo schets de PS-voorzitter. ,,Waar bleef het Nederlandse parlement in deze zaak met haar zorgen om de mensenrechten?” In de brief wordt ook aandacht besteed aan het feit dat Nederland binnen Europa op de zevende plaats komt als het gaat om vervuiling. In 2015 werd het bekend dat Nederland niet aan de Europese normen voldoet voor de uitstoot van stikstof. ,,Dit leidde ertoe dat er handtekeningen werden verzameld voor een petitie om het Nederlandse parlement te dwingen om actie te ondernemen in deze vervuiling.” De brief eindigt met de constatering dat wie de wereld wil verbeteren bij zichzelf moet beginnen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).