Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bijdragen die de scholen in het voortgezet onderwijs moeten ontvangen in het kader van het gratis onderwijs, zijn nog steeds niet binnen. Het gaat om 150 gulden per leerling voor vsbo-scholen en 450 gulden per leerling voor havo/vwo-scholen. Het is het derde jaar dat deze bedragen door de regering betaald worden, in plaats van de ouders die dit in het verleden als ouderbijdrage moesten betalen. Met het afgelopen sinterklaasfeest en ook de kerstvieringen in het verschiet, komen vele scholen in de problemen. Zowel Diana Lorier, directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), als Karina Lombardi-de Freitas Bras, financieel directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), bevestigen dit. Naar verluidt moet de overmaking nog besproken worden in de Raad van Ministers (RvM). Voordat het gratis onderwijs ingevoerd werd, waren de scholen in augustus al verzekerd van in elk geval een deel van dit geld dat door ouders betaald werd. Vanaf de invoering van het gratis onderwijs is het geld in oktober gestort. Maar dit jaar is het geld er tot nu toe nog steeds niet. De fondsen raken op terwijl scholen het beste aan hun leerlingen willen bieden. Het geld wordt namelijk gebruikt als onkostenvergoeding en om verschillende activiteiten en leermiddelen te kunnen betalen.
Het blijkt overigens ook dat sommige boeken er nog niet zijn, maar dit kan ook samenhangen met het feit dat sommige boeken niet meer leverbaar zijn omdat ze uitverkocht zijn in het buitenland, zo wordt vanuit het RKCS aangegeven.
Op donderdag is de minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), opgeroepen om zich te verantwoorden in de Staten. Zij zal het dan vooral hebben over de ontwikkelingen met betrekking tot de examenaanscherping voor havo en vwo, opdat de aansluiting met Nederlandse vervolgstudies gehandhaafd blijft. De minister wilde eerst niet voldoen aan de aanscherping of althans, zij stelde voor om afhankelijk van de prestaties van de leerling een verschillend diploma af te geven. Zo zou de leerling kunnen slagen volgens de aanscherping of zonder de aanscherping. Na protest medio dit jaar, gaf de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker, Dick tot januari de tijd met wetgeving te komen opdat de aansluiting alsnog gegarandeerd is. Het gaat hier om een Landsbesluit waarin de zogenoemde ‘tweede aanscherping’ geregeld wordt.
Tot op heden is niet bekend hoe het met dit Landsbesluit staat. Op 14 december 2014 werd er een convenant ondertekend tussen Nederland en Curaçao waarin staat: ,,Curaçao kiest er voor om de aanscherping met betrekking tot de programma’s havo en vwo, die nodig zijn om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 (havo) respectievelijk 1 januari 2017 (vwo) in een voor alle leerlingen toegankelijke route in te voeren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).