Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Fundashon Prevenshon, het preventieve screeningscentrum voor borstkanker, maar ook baarmoederhalskanker, haalt alles uit de kast om nog voor 2016 zeker te zijn van financiering. Daarom is nu in een brandbrief naar de Staten een verzoek gedaan voor een gesprek bij de centrale commissie voor Gezondheid, Natuur en Milieu (GNM) per 30 november of 1 december.
In de brief, gericht aan Statenvoorzitter Mike Franco, gedateerd 27 oktober 2015, wordt in de openingszin benadrukt: ,,Het voortbestaan van het preventiecentrum, Fundashon Prevenshon aan de Klipstraat in Otrobanda, blijft onzeker omdat wij geen formeel antwoord hebben mogen ontvangen van de minister van GNM, op onze ingediende begroting 2016.”
In de brief wordt nog eens verslag gedaan van de eerdere toezegging van GNM-minister Ben Whiteman (PS) in februari van dit jaar, waarin hij stelt: ,,Het is van belang dat wij op korte termijn om de tafel gaan zitten om afspraken te maken ten aanzien van de overdracht.” Het gaat om de overdracht ofwel het overnemen van de kosten van het preventiecentrum dat vijf jaar lang heeft kunnen draaien op particuliere steun, maar waarvan het geld nu op is. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving en brandbrieven van het centrum, met als stichtingsvoorzitter de wereldwijd bekende Curaçaose oncoloog Bob Pinedo, heeft de minister van Financiën een bedrag van 600.000 gulden toegezegd, maar er moet een kostenpost gedekt worden van ruim 1,9 miljoen gulden.
Bij de stichting worden maandelijks 800 vrouwen preventief gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van borst- en baarmoederhalskanker. Het werk van de stichting wordt door de Curaçaose politiek en meer specifiek ook door minister Whiteman, erkend als een besparing op ziektekosten. Want als borst- en baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt worden, is goede behandeling mogelijk en worden daarmee grote medische ingrepen voorkomen. Toch blijft financiële steun tot nu toe uit. Reden voor de stichting om de jongste brief naar de Staten te eindigen met: ,,De Fundashon Prevenshon dient op korte termijn duidelijkheid te krijgen of de operationele kosten voor 2016 door de overheid geheel kunnen worden overgenomen, zo niet dan heeft de Fundashon Prevenshon geen andere optie dan met ingang van november 2015 de nodige werknemersafvloeiingen en andere maatregelen te nemen zodat per eind december 2015 de deuren definitief worden gesloten.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).