Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aandacht voor dieren en hun bescherming, is aandacht voor de ‘roots’ van ons bestaan op aarde. Met respect voor het leven van dieren is er ook respect voor de medemens.


Het is een manier van zijn, het kunnen geven van liefde en het tonen van respect, of dit nou voor een dier is of voor een mens. Dat was de boodschap van de voorzitter van de 65-jarige Stichting Dierenbescherming, Gregory Berry, bij een fundraisingsdiner afgelopen zaterdagavond in Renaissance, maar óók van de gastspreker op deze avond, Marianne Thieme, lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren (PvdD).
De organisatie was verheugd met de grote groep mensen die deelnamen aan het diner en daarmee ook hun betrokkenheid bij de organisatie toonde. Berry ging in op de geschiedenis en eerde alle personen die in al die jaren bij de organisatie betrokken zijn geweest, van betaalde krachten en bestuursleden tot de vele vrijwilligers. Oorkondes werden gegeven aan drie speciale gasten, die mochten optreden in naam van de vele andere niet bij naam genoemde personen die zich ook zo hebben ingezet voor de stichting, Hannie Kooijman, Ineke Cijntje (die niet aanwezig kon zijn) en Henny Klein-Klouwenberg.
Berry ging tijdens zijn voordracht in op de geschiedenis van de stichting die het de laatste jaren toch wel erg moeilijk heeft en vooral van overheidswege weinig financiële, maar ook morele steun krijgt. Daardoor was de organisatie genoodzaakt vele taken te schrappen en het personeel tot een minimum terug te brengen. Berry: ,,Toen het huidige bestuur in maart van dit jaar (2015) aantrad, was er een heleboel niet meer. Geen educatietraject meer, geen Operation Pet and Stray Control, geen pension en geen ambulancedienst.” Maar niet zonder enige trots kon de voorzitter ook stellen dat de Stichting Dierenbescherming nog steeds bestaat en werkt. En dat er plannen zijn om meer geld in het laatje te brengen.
Het sterilisatieprogramma moet gauw weer opgezet worden om de overpopulatie van honden tegen te gaan. En dat moet gepaard gaan met het instellen van een hondensanctuary. De aangevraagde subsidie van 4 ton in 2016 lijkt vooralsnog niet gehonoreerd. Naast succesvolle en minder succesvolle fundraisingsactiviteiten zoals het virtuele adoptieprogramma en het kopen van goodwillshares door bedrijven, is er buiten de grenzen gezocht naar donateurs via de Nederlandse fiscus door als instelling de status te krijgen van Algemeen Nut Beogende Instelling. Verder wordt er gewerkt aan een betaalde Afdeling Pet Services met een dierenpension, taxiservice, een verpleegafdeling voor huisdieren en een behandelcentrum tegen teken. Er zijn wetten in de maak voor een nieuwe verordening waarin de hondenvergunning is geïncorporeerd en een wet ten behoeve van een effectieve bestrijding van het dierenleed.
In het bestuur zitten naast Gregory Berry de medebestuursleden Ayshel Kook, Margie Pettit, Raynel Martis en Donald Maduro en de vaste bestuursmedewerkers Andrew Berry en Alex Wit, die binnenkort benoemd wordt tot de nieuwe penningmeester.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).