Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Komende maandag kiest het parlement van Curaçao tijdens een openbare Statenvergadering een nieuwe ombudsman. Dat heeft Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) tegenover deze krant bekendgemaakt.
Eind juni hield Alba Martijn er als ombudsman van Curaçao mee op. Dit gebeurde na een publiekelijk dispuut met de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marvelyne Wiels (PS). De toenmalige ombudsman had een onderzoek ingesteld naar het handelen van Wiels en hiervan is ook een rapport verschenen. Uit dit rapport bleek dat er bij Wiels sprake was van de schijn van niet-integer handelen.
Sindsdien is het proces in gang gezet voor het komen tot een nieuwe ombudsman voor Curaçao. ,,Dit proces is ook al helemaal uitgestippeld en bewandeld”, zo geeft Franco te kennen. ,,Het enige wat nu nog moet gebeuren, is de verkiezing.’
In de Landsverordening ombudsman van Curaçao wordt aangegeven dat een ombudsman na vijf jaar herbenoemd kan worden, of dat de Staten dan een nieuwe ombudsman kunnen kiezen. Het proces om tot een nieuwe ombudsman te komen wordt door de voorzitter van de Raad van Advies, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en het Hof voorbereid. Deze drie organen beoordelen de sollicitaties en doen vervolgens een voordracht van de drie beste kandidaten. Tot slot maken de Staten uit deze drie kandidaten een keus. Op dit punt zijn we nu beland.
De Statenvoorzitter laat desgevraagd weten de identiteit van de kandidaten niet te kunnen prijsgeven. ,,De kandidaten zijn niet geheim, maar wel vertrouwelijk. Dit ter bescherming van de privacy van de personen in kwestie.” Ook tijdens de openbare Statenvergadering van komende maandag waarbij een nieuwe ombudsman zal worden gekozen, zullen de namen van de kandidaten niet worden bekendgemaakt, aldus Franco.
Na de verkiezing van maandag wordt het besluit geconcretiseerd en naar de regering gestuurd die op zijn beurt weer de nodige maatregelen moet treffen om de persoon in kwestie als ombudsman te benoemen. De benoeming wordt door de Statenvoorzitter verricht. ,,Vanaf de datum van het besluit hebben we dus een nieuwe ombudsman en kan deze persoon meteen in die functie dienen”, zo geeft Franco tot slot te kennen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).