Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgende week staat de Isla-raffinaderij op de agenda van de Nederlandse Tweede Kamer. Bestuurslid en chemisch adviseur van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), Arjan Linthorst, vindt het terecht dat dit onderwerp in Nederland besproken wordt, want, zo stelt hij, ‘de overlast is enorm’. Zoals elke maand publiceert hij de meting van de uitstoot van zwaveldioxide en fijn stof ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu. Onder de kop ‘Tranen met tuiten’ schrijft Linthorst: ,,Toerisme op Curaçao? Goed voor de vakantieganger en goed voor de Curaçaose economie. Althans, als je maar niet onder de rook van de Isla gaat zitten. Den Haag en de Curaçaose overheid lijkt het weinig te schelen, maar deze bestuurlijke milieuellende bevlekt Curaçao al decennia. Smoc kan het wel wat schelen en informeert de burger en de toerist daarom graag. De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (TSP en PM10 (fijn stof tot 10 ?m) was in augustus er eentje van tranen met tuiten, vooral als je er zelf middenin zit. De mensen onder de rook laten almaar blijken dat ze het zat zijn. Smoc werd afgelopen maand dan ook weer overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen. De bezorgdheid van deze mensen onder de rook is terecht, zo blijkt althans uit eerste metingen. Ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu werden de normen van de World Health Organization (WHO-normen) voor SO2 tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 ?g/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 ?g/m3). Opvallend is ook de uitstoot van TSP (Total Suspended Matter) die Smoc zorgen baart, met name voor de ouderen onder ons. De uitstoot van TSP was, zo blijkt uit eerste metingen, fors met zowaar een nieuw record: plusminus 3.300 ?g/m3. De WHO geeft voor fijn stof (PM10) twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uurs-gemiddelde is 50 ?g/m3. Uit eerste metingen blijkt dat deze grenswaarde afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van Kas Chikitu. De jaargemiddelde grenswaarde is 20 ?g/m3. Als de Isla de trend doorzet van afgelopen maand dan wordt ook deze richtlijn overschreden.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).