Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een driekoppige delegatie van Parlatino is binnenkort hetzij op Aruba, Curaçao of Sint Maarten op bezoek om informatie te vergaren over de manier waarop Nederland de autonomie van de landen in het Koninkrijk ondermijnt, om daar aan het eind van de maand tijdens een vergadering een formeel standpunt over in te nemen.


Dat heeft parlementariër Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano tegenover deze krant bevestigd. Parlatino heeft het bezoek van de driekoppige delegatie onlangs per brief aangekondigd. In een toelichting tegenover deze krant stelt Wilsoe dat: ,,Nederland in strijd met de internationale verdagen handelt als het gaat om de ruimte die het als moederland moet geven aan de voormalige kolonies in het dekolonisatieproces. Het moederland moet juist alle ruimte en steun op allerlei terreinen bieden zodat het nieuwe land, ongeacht of het nou bijvoorbeeld om een gemenebest, of een onafhankelijk land gaat, zich ten volle kan ontwikkelen.”
Het bezoek van de delegatie vloeit voort uit een eerdere toespraak van PS-parlementariër Jaime Córdoba bij Parlatino en een brief van de PS-fractie aan dat parlement. In zijn toespraak liet Córdoba zich kritisch uit over de leden van Parlatino die al lang onafhankelijk zijn en geen oog lijken te hebben voor het onrecht dat niet onafhankelijke leden te verduren hebben van het moederland.
,,De consensuswetten waar justitie ook onder valt, laten duidelijk zien dat er geen sprake is van autonomie. Justitie en financiën zijn geen Koninkrijkaangelegenheden, de invloed van het College financieel toezicht reikt wat dat betreft veel te ver, afgezien daarvan heeft Nederland zowel bij Sint Maarten als op Aruba via de gouverneur zich oneigenlijk bemoeit met interne aangelegenheden.”
Wilsoe noemt ook de samenstelling van de integriteitskamer op Sint Maarten als voorbeeld van hoe Nederland de autonomie van het eiland ondermijnt. ,,Het idee is dat er daarin twee vertegenwoordigers van Nederland en één vertegenwoordiger van Sint Maarten komt te zitten. Dat betekent dat Nederland uiteindelijk bepaalt wie er wel of niet minister kan worden. Ook de geschillenregeling, die juist bedoeld is om spanningen in de samenwerking binnen het Koninkrijk weg te werken en duidelijkheid te verschaffen, wordt door Nederland consequent van tafel geveegd.”
Het Statenlid omschrijft de status van de partners in het Koninkrijk als ‘een holle autonomie’. ,,Als puntje bij paaltje komt kan Nederland in de Rijksministerraad via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur alle parlementen buitenspel zetten en zijn wil opleggen.” Wilsoe benadrukt desgevraagd dat de kwestie van de autonomie door de PS-fractie naar voren is gebracht. ,,Andere partijen hebben uiteraard recht op hun eigen mening, maar ik kan mij niet voorstellen dat zij het oneens zijn met fundamentele zaken als de autonomie van de afzonderlijke partners in het Koninkrijk. Wij gaan ons later na het standpunt van Parlatino beraden over nader te nemen vervolgstappen.”
De PS-fractie overlegt nog met Aruba en Sint Maarten over de plaats waar de Parlatino-delegatie ontvangen wordt. Deze landen waren ook vertegenwoordigd in de vergadering waarin Córdoba van leer trok.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).