Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,We verkeren in een groot internationaal isolement inzake het klimaat en energiezaken”, zo stellen milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental naar aanleiding van Wereldmilieudag, vandaag.
Deze jaarlijks terugkerende dag wordt georganiseerd door de Verenigde Naties om overheden en bevolkingen stil te laten staan bij het milieu. Dat maakt volgens milieuorganisatie Amigu di Tera ‘geen enkele indruk’ op de Curaçaose politiek.
Volgens de milieuorganisatie is er niets over klimaat en energiezaken terug te vinden in het regeerprogramma van 2013 tot 2016. ,,Ook voorgaande regeringen deden er niets aan. Terwijl het Koninkrijk der Nederlanden het Kyoto Protocol al in 1997 heeft ondertekend, hebben de Nederlandse Antillen en erfgenaam Land Curaçao dit nooit geratificeerd en in de eigen wetgeving verankerd”, stelt Amigu di Tera.
Gisteren nog drong Shell, oud-eigenaar van de Isla-raffinaderij, er op aan bij olie-industrieën en regeringen om nauwer samen te werken aan de ‘enorme uitdaging’ die de klimaatverandering en de groeiende vraag naar energie presenteren. ,,Ik ben van mening dat de wereldwijde publieke opinie over twintig jaar meedogenloos zal zijn als we nu niet handelen”, aldus ceo Ben van Beurden van de Shell tijdens een seminar van de Organisatie van olie-exporterende landen (Opec) in Wenen. Dit jaar, van 30 november tot 11 december, vindt in Parijs een klimaattop plaats. Daar zullen 190 landen praten over hoe onder de twee graden extra temperatuurstijging van de aarde te blijven.
,,Op Curaçao gaan we met olie- en energiezaken juist de andere kant op”, stelt zowel Yvette Raveneau van Amigu di Tera als Lloyd Narain van Defensa Ambiental. ,,De Staten en de regering hebben als één man gekozen voor de voortzetting van olieraffinage met vage beloften dat er rekening zal worden gehouden met het milieu. Met dit laatste doelt men op de directe overlast voor de bevolking en de werknemers van Isla. Dat wij onze bijdrage blijven leveren aan de opwarming van de aarde speelde in deze besluitvorming geen enkele rol”, aldus de milieuorganisaties. Zij vinden dit, vanuit klimaatoogpunt, onbegrijpelijk.
Het is volgens de organisatie van het ‘allergrootste belang’ om de route naar eventuele ontmanteling nu al voor te bereiden. ,,Omdat het maar de vraag is of we na 2019 nog wel een raffinaderij hebben”, aldus Amigu di Tera. Zij stellen dat de internationale ontwikkelingen voor de fossiele energiebronnen er ‘niet zo rooskleurig uitzien’.
Bovendien, zeggen de organisaties, wordt de druk om het voortaan zonder deze vorm van brandstof te doen met de dag groter.
,,Gaat men op een goede dag toch verder met de raffinaderij, dan zal een strikt milieubeleid de broeikasgassen zoals CO2 niet kunnen terugdringen. CO2 is de grote oorzaak van klimaatverandering en CO2 komt immers in grote hoeveelheden vrij bij de verbrandingsprocessen in de raffinaderij, ook bij de verbranding van haar producten. En juist dat moeten we zien te vermijden.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).