Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn tot nu toe niet ingegaan op de uitnodiging van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om vragen aan te dragen die gevoegd kunnen worden bij de vragen die zij aan de Raad van State gaat voorleggen over het al dan niet rechtmatig handelen van de Rijksministerraad. D66 en CDA doen al langer dan een half jaar verwoede pogingen om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de aanwijzingen die Sint Maarten en Aruba het afgelopen jaar hebben gekregen. Tot nu toe hebben de regeringspartijen VVD en PvdA dat geblokkeerd, uit vrees dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wel eens in het ongelijk kan worden gesteld.

De vragen, opgesteld door Wassila Hachchi (D66), liggen al een tijdje klaar. In de procedurevergadering van 26 februari zal zij opnieuw proberen een meerderheid achter zich te krijgen. Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van januari op Aruba is vanuit de Statendelegaties het verzoek gekomen of ook zij vragen mogen indienen.

Op 21 januari zijn de Staten per brief uitgenodigd om voor 23 februari vragen in te sturen, maar tot nu toe heeft geen van de landen gereageerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).