Al het nieuws

De regering van Curaçao heeft iemand uit de Verenigde Staten (VS) de toegang tot Curaçao geweigerd om elk risico op ebola te voorkomen. 


Het gaat om een persoon met de Nederlandse nationaliteit die in de VS wordt gemonitord op een mogelijke ebola-infectie. ,,We willen geen enkel risico nemen in het belang van de volksgezondheid”, zei premier Ivar Asjes desgevraagd na een ingelaste vergadering van de Raad van Ministers. Hij benadrukte dat er geen enkele reden is voor paniek: ,,De persoon heeft geen ebola. Er is alleen sprake van monitoring.” De minister-president wilde verder niet ingaan op de redenen voor de weigering.
De Raad van Ministers kwam gistermiddag speciaal bijeen voor een briefing van directeur Lesley Fer van de Directie Risicobeheersing en Rampenbestrijding en epidemioloog Izzy Gerstenbluth over dit specifieke geval. Directe aanleiding hiervoor was dat de betreffende persoon had aangegeven naar Curaçao te willen afreizen. Na het horen van de medische, technische en juridische argumenten werd in een intern beraad door de ministers besloten om hem of haar ‘vooralsnog’ geen toegang te verlenen tot het grondgebied van Curaçao. De ministerraad heeft Gerstenbluth gevraagd in overleg met het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Amerikaanse autoriteiten de beslissing aan de betrokken persoon mede te delen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).