Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Hoewel ze niet uit Nederland terugkeerde met een zak geld, is de reis van premier Silveria Jacobs naar Nederland geen tijdverspilling geweest.
sxmmoeite,,We hebben goed advies gekregen en we werken aan manieren om wat bemiddeling in deze relatie te brengen, omdat we het gevoel hebben dat er vaak niet naar de kleinere eilanden - niet alleen Sint Maarten - wordt geluisterd wanneer we het gevoel hebben dat we niet eerlijk worden behandeld”, zei Jacobs woensdag tijdens de persconferentie van de ministerraad, meldt The Daily Herald.
,,Voorafgaand aan onze reis hebben we verschillende bijeenkomsten gepland met verschillende belanghebbenden en als zodanig geloof ik dat ondanks de negatieve uitkomst van de Rijksministerraad, de resultaten van de andere bijeenkomsten zeer, zeer vruchtbaar waren”, aldus de minister-president, die verwees naar bijeenkomsten zoals die met de Royal Schiphol Group zelf, met individuele leden van de Tweede Kamer, maar ook met de commissie van de Tweede Kamer voor Koninkrijksrelaties, met de Eerste Kamer en de Raad van State. Minister van Financiën Ardwell Irion vergezelde Jacobs op de reis naar Nederland.
De Sint Maartense premier benadrukte dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden en dat de bijeenkomsten die ze in Nederland hield, er vooral op waren gericht om bruggen te slaan met stakeholders, vooral met degenen die de Nederlandse overheid aanspreken: de Tweede en Eerste Kamer.