Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Het College financieel toezicht (Cft) is afgelopen dinsdag niet op komen dagen bij een Statenvergadering over de financiële situatie van het Land Sint Maarten. Dat meldt The Daily Herald.

F13 SXM Cft No showHet Cft besloot niet te verschijnen nadat haar verzoek om de vergadering achter gesloten deuren te houden werd geweigerd door Statenvoorzitter Rolando Brison, wiens beweegreden werd gesteund door andere Statenleden. Brison begreep niet waarom het Cft achter gesloten deuren wilde vergaderen, ‘terwijl meestal dezelfde informatie aan de media wordt gegeven nadat het met de Staten is gedeeld’.

Brison zei dat hij de redenen had uitgelegd waarom hij vond dat de bijeenkomst openbaar zou moeten zijn en ‘Cft gaf aan dat het verzoek gebaseerd was op gewoonte en drong aan op een besloten bijeenkomst’. Hij heeft zijn redenen nader toegelicht in een brief aan Cft-secretaris Ray Thuis op 13 februari. Daarin benadrukte hij dat het debat over de nationale begroting een openbaar debat is en dat de Cft-vergadering een belangrijke voorloper is van dit debat.

Brison bood een oplossing aan en merkte op dat als een bepaald onderwerp als gevoelig van aard wordt beschouwd, hij als voorzitter zou toestaan dat deel weg te laten als Statenleden het ook eens zijn met het gevoelige karakter ervan, bijvoorbeeld als het betrekking heeft op een lopend gerechtelijk onderzoek.

Ook benadrukte hij dat er in het verleden achter gesloten deuren werd vergaderd waarna vervolgens dezelfde informatie tijdens een persconferentie door het Cft werd verstrekt. ,,Dit geeft de indruk dat de vergaderingen uit het verleden eigenlijk geen echte geheimen hebben gehad die niet geschikt zouden zijn voor het publiek. Daarom is het voor mij nog steeds erg onduidelijk waarom het Cft erop zou staan om achter gesloten deuren met de Staten bijeen te komen. Misschien roept het zelfs de vraag op wat het Cft denkt te moeten verbergen met betrekking tot het beheer van de financiën van ons land”, zei Brison in de brief.

In antwoord op Brison per e-mail zei Cft-voorzitter Raymond Gradus dat het college onder meer vertrouwelijke gesprekken heeft met ministers, de ministerraad en de directies van diverse andere organisaties.

,,Zoals gewoonlijk heeft het college aangeboden in het vervolg op deze gesprekken de leden van de Staten van Sint Maarten te informeren over de financiën van het Land Sint Maarten. Zoals sinds 2010 gebruikelijk bij alle landen van het Koninkrijk zijn de statenbijeenkomsten besloten van aard aangezien hierin informatie, gebaseerd op de inhoud van de vertrouwelijke gesprekken, gedeeld wordt. In uw email van 13 februari jl. heeft u bezwaar gemaakt tegen een besloten bijeenkomst en aangegeven hiervoor niet beschikbaar te zijn. Het college neemt hier kennis van en zal dus de Statenleden niet kunnen informeren”, aldus Gradus.

Het Cft heeft Brison schriftelijk vooraf op de hoogte gesteld dat het de vergadering niet zal bijwonen en de reden voor dat besluit. Cft zei dat de brief ook naar elke individuele Statenlid was gestuurd en ook op de website van Cft was geplaatst.