Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Zakenman en voormalig Statenlid Silvio Matser en zijn bedrijf Energizer nv zijn afgelopen dinsdag door de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld voor belastingontduiking.
matserVoor deze misdaden, begaan tussen januari 2006 en oktober 2010, werd Matser door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reeds in januari 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 18 werden opgeschort, en een proeftijd van drie jaar. Hij moest ook een boete betalen van 150.000 gulden of bij het niet voldoen van de boete een jaar in de gevangenis doorbrengen.
Het bedrijf van Matser, Energizer nv, werd veroordeeld tot een boete van 3.495.300 gulden. Matser en Energizer hadden cassatie aangetekend tegen de straf van het Hof. Het cassatieberoep werd dinsdag door de Hoge Raad verworpen. Het Hooggerechtshof verwierp alle bezwaren van Matser tegen het vonnis van het Hof, dat hem schuldig had bevonden aan belastingontduiking door onjuiste aangiftebiljetten te hebben ingediend voor de betaling van loonbelasting en het niet betalen van omzetbelasting.
Matser kreeg strafmindering wegens onnodige vertraging in de behandeling van zijn zaak in cassatie, hetgeen in strijd is met het Europees Mensenrechtenverdrag. Matser werd daarom door het Hooggerechtshof uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en twee weken, waarvan er 18 werden opgeschort, op grond van een proeftijd van drie jaar. De boete voor Energizer werd verlaagd tot 3.490.300 gulden.