Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Het is misschien het einde van het jaarlijkse zomerreces van het parlement, maar de leden lijken niet allemaal weer aan het werk te zijn. Slechts vier parlementsleden hebben gisterochtend getekend voor wat de eerste zitting van de Staten sinds begin juli zou zijn.

quorumDat meldt The Daily Herald.
De plenaire vergadering van de Staten werd bijeengeroepen door parlementsvoorzitter Sarah Wescot-Williams om de benoeming van een nieuw hoofd van de Algemene Rekenkamer af te handelen. Deze beslissing is nu geblokkeerd totdat een nieuwe vergadering kan worden bijeengeroepen en hopelijk met een quorum kan worden gehouden.
De vergadering van gisteren zou om 9.30 uur beginnen. Om 10.00 uur waren er echter slechts vier parlementsleden, te weten Wescot-Williams, Luc Mercelina en Jules James van de United Democrats en Claude Peterson (St. Maarten Christian Party). Alleen Statenleden Chanel Brownbill en Sidharth Bijlani van de United Democrats en Silveria Jacobs en Egbert Doran van National Alliance hadden afgezegd.