Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De regering van Sint Maarten moet vanaf mei 2020 een dwangsom van 10.000 gulden per dag betalen als er dan nog steeds geen plan is voor het tegengaan van de branden op de landfill, beter bekend als de dump.

sxmdumpDat heeft het Gerecht in eerste aanleg gisteren bepaald in een rechtszaak die twee burgers vorig jaar hadden aangespannen.
Aan de dwangsom is een maximum van 10 miljoen gulden gesteld. Dat houdt in dat Sint Maarten bijna drie jaar lang moet blijven betalen als er nog steeds geen plan is. De rechtbank bepaalde dat de eventueel te betalen dwangsom niet naar de indieners van de zaak gaat, maar naar de Nature Foundation St. Maarten.
Barbara Cannegieter spande bijna een jaar geleden met advocaat Camiel Koster en advocatenkantoor BZSE een kort geding aan tegen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi) en het voormalige management van de landfill, het bedrijf Robelto & Son. De laatste werd vrijgesproken, omdat de regering het management van de dump heeft overgenomen.
Het Openbaar Ministerie (OM), dat zich later bij de aanklagers voegde, eiste dat er effectieve maatregelen worden genomen om de uitstoot van rook, gassen en stank door de dump te voorkomen. De afgelopen jaren stond de vuilnisberg regelmatig in brand en verspreidde een doordringende stank en rook, waardoor veel mensen klachten kregen. Cannegieter woont dichtbij de dump en had ook klachten.
Het OM eiste ook onderzoek naar de giftigheid van de uitstoot en dat de resultaten daarvan openbaar worden gemaakt. Er is inmiddels onderzoek gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dat leverde niets op. In de onderzoeksperiode waren er geen branden.
De rechter bepaalde de dwangsom hoger dan in het kort geding was geëist. De klagers hadden gevraagd om 5.000 dollar per dag met een maximum van 1 miljoen. Vooral het maximum werd fors naar boven bijgesteld. Cannegieter zei na de uitspraak blij te zijn, maar vindt wel dat de termijn van 1 mei 2020 te ver weg is. ,,Maar de uitspraak houdt in ieder geval de druk hoog op de regering om iets te doen. Wij hebben ons best gedaan. Camiel Koster en Jelmer Snow van BZSE hebben als mede-aanklagers de weg gewezen.”