Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Het is duidelijk dat, hoewel er marginale vooruitgang is geboekt in de gevangenis die al in een deplorabele staat verkeerde vóór de orkanen Irma en Maria, er nu grote behoefte is aan voortdurende verbetering.

SXM point blancheDat stellen Statenleden Silveria Jacobs en Egbert Doran, beiden van National Alliance (NA), zo meldt The Daily Herald. De uitlatingen van de parlementsleden volgen na een recent bezoek aan de Pointe Blanche-gevangenis en de cellen bij het politiebureau in Philipsburg. De bezoeken werden uiteindelijk mogelijk gemaakt nadat gedurende ongeveer negen maanden verschillende verzoeken hiervoor naar Justitieminister Cornelius de Weever waren gestuurd.
,,Er moet veel gebeuren om de leef- en werkomgeving van de gedetineerden en het personeel te verbeteren. Er moeten duidelijke procedures worden ingesteld, additioneel personeel worden geworven en de faciliteiten moeten aan een hoognodige upgrade worden onderworpen”, aldus Jacobs en Doran na het bezoek. ,,De geplande containeroplossing voor het huisvesten van gevangenen tijdens de aanstaande wederopbouw moet grondig worden geanalyseerd, en oplossingen om personeel- en materieeltekort aan te pakken moeten proactief zijn voordat zich meerdere gevallen van geweld en andere schendingen voordoen.”
Hoewel de gevangenisdirecteur aanwezig was ten tijde van de rondleiding van de Statenleden in de Pointe Blanche-gevangenis, ‘vond hij het onnodig de Statenleden te begroeten of om zijn plannen te bespreken’. ,,Dit wordt als zeer respectloos beschouwd door de parlementsleden, die hun taken namens de bevolking van Sint Maarten uitvoeren”, aldus de parlementariërs.
Terugblikkend op de rondleiding melden de Statenleden dat een gedeelte van de politiecellen is gerenoveerd, maar dat nog steeds ongeveer acht cellen in het oude gedeelte ongeschikt zijn voor gebruik, omdat er daar problemen zijn met de leidingen en het daardoor stinkt. In de Pointe Blanche-gevangenis kregen de Statenleden veel te zien en zijn zij bijgepraat over de vele uitdagingen. ,,Sommige faciliteiten oogden primitief en een gebrek aan personeel vormt een enorme bottleneck. Ook de korte trainingsperiode voor nieuwe gevangenisbewaarders is een puntje van zorg.” Faciliteiten zoals een klaslokaal, bibliotheek, kantine, ziekenboeg, verpleegster en luchtgebied zijn beschikbaar voor de gedetineerden van Pointe Blanche, maar, zo stellen de Statenleden, het klaslokaal wordt nauwelijks gebruikt en overal is gebrek aan materiaal.
Jacobs en Doran zijn van plan door te gaan met het schrijven van brieven en het aanvragen van vergaderingen om direct antwoorden te krijgen van de gevangenisdirectie en de minister om een beter beeld te krijgen van de plannen voor de gevangenis.