Van een onzer verslaggevers

Philipsburg/Den Haag - Samenwerking is van levensbelang voor een klein, kwetsbaar eiland als Sint Maarten. Internationale uitdagingen vormen een bedreiging voor het financiële systeem en een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.

samenwerking Dat zei gouverneur Eugene Holiday gisteren tijdens een receptie in het café van galerie Domo Electica in Den Haag. De gouverneur riep de aanwezigen, waaronder ambassadeurs, consuls en vertegenwoordigers van internationale organisaties, op te investeren in samenwerkingsverbanden voor vijf terreinen: toerisme, milieu, educatieprogramma’s en uitwisseling gericht op het opbouwen van capaciteit, uitbreiding en onderhoud van medische dienstverlening en het versterken van het juridische apparaat. Want alleen op die manier kan Sint Maarten voldoende weerbaar worden tegen mondiale uitdagingen zoals smokkel van goederen en personen, het witwassen van geld en klimaatveranderingen. Die uitdagingen zijn inmiddels werkelijke bedreigingen voor het eiland. Holiday noemt als voorbeelden het minimaliseren van risico’s door internationale correspondentbanken en een toename van de kracht van orkanen.De bijeenkomst in Den Haag was georganiseerd op initiatief van Gevolmachtigde minister Jorien Wuite van Sint Maarten. Holiday zette nog eens op een rijtje hoe orkaan Irma het eiland in september 2017 verwoestte. De schade die werd aangericht aan de sociaaleconomische infrastructuur van Sint Maarten wordt geschat op 2,3 miljard dollar en na een economische neergang van 4,5 procent in 2017 volgde nog eens een krimp van 8,5 procent in 2018. Juist nu zijn de contacten met het buitenland van levensbelang, zo blijkt uit de woorden van gouverneur Holiday. Niet alleen om het eiland fysiek weer op te bouwen, maar ook om de principes van democratie, gelijkheid, rechtspraak, vreedzaam samenleven en internationale solidariteit veilig te stellen. Via het herstelfonds dat door Nederland in het leven is geroepen bij de Wereldbank staat Sint Maarten 470 miljoen ter beschikking om te herstellen van de gevolgen van orkaan Irma en klaar te zijn voor een duurzame toekomst.