Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de gezondheidsrisico’s van de brandende vuilstort onderzoeken.

F12 SXM Onderzoek vuilstortOp de stortplaats breken regelmatig branden uit die zorgen voor hevige rookontwikkeling, waar veel mensen in de omgeving last van hebben. Dit meldt The Daily Herald.
De gezondheidsrisico’s op de langere termijn als gevolg van de branden zijn niet duidelijk. Het RIVM beschikt over specialistische apparatuur voor het uitvoeren van metingen en het nemen van monsters, waarmee de gezondheidsrisico’s kunnen worden ingeschat. 
Het apparatuur wordt aangelegd aan de rand van de stortplaats. Als er tijdens deze periode een brand uitbreekt, zullen er extra meetlocaties worden aangelegd.
De monsters worden in gekoelde containers naar Nederland getransporteerd om geanalyseerd te worden in verschillende laboratoria. Op basis van de resultaten van de analyses stelt het RIVM een risico-inschatting op.
Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de middelen die de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw van het eiland. 
Het onderzoek zal twee weken duren, maar als er geen branden uitbreken in die tijd, blijft het RIVM mogelijk langer.