Van onze correspondent
Den Haag - De noodhulp aan Sint Maarten kan niet worden toegerekend aan de Official Development Assistance (Oda) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

sint maaHet land valt onder de hoge inkomenslanden en komt daarom hiervoor niet in aanmerking. Aan die situatie zal de orkaanramp van 2017 niets veranderen.
Dat blijkt uit antwoorden van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag op vragen van de VVD. Aanleiding voor die vragen was een Brits voorstel om de Oda-definitie te moderniseren door noodhulp na bijvoorbeeld een natuurramp in een rijker land ook onder de Oda te laten vallen.
Kaag legt in haar antwoord uit wat de criteria zijn voor opname op de DAC-lijst (Development Assistance Committee) die wordt gehanteerd voor de Oda. Dat komt neer op een bruto nationaal inkomen van gemiddeld 12.745 dollar per inwoner. Dit wordt elke drie jaar bepaald.
Als na een grote natuurramp het inkomen daalt, kan een land sinds kort tijdelijk worden teruggeplaatst op de DAC-lijst. Kaag gaat niet op de mogelijkheden voor Sint Maarten om hiervoor in aanmerking te komen, maar zegt wel dat Nederland juist recent nog heeft gepleit voor verlaging van de inkomensnorm voor de DAC-lijst. Daarvoor bleek onvoldoende steun. ,,Oda kan beter geconcentreerd worden op de landen die dit het meest nodig hebben.”
Het Britse voorstel om hoge-inkomenslanden na een natuurramp onder de Oda-hulp te laten vallen, heeft ook weinig bijval gekregen. Ook Nederland is daar tegen. ,,Het kabinet vindt dat de inkomensgrens voor Oda-ontvangende landen niet verhoogd moet worden en dat deze al aan de hoge kant is.”
Over hulp na een natuurramp zegt de minister dat DAC-leden altijd financiële steun kunnen verlenen aan hoge-inkomenslanden als zij dat willen. ,,Deze steun kan echter niet worden gerapporteerd als Oda. Noodhulp aan lage en middeninkomenslanden die op de DAC-lijst staan, kan wel als Oda worden gerapporteerd.” Saba en Sint Eustatius komen als onderdeel van Nederland al helemaal niet in aanmerking omdat Nederland als land met hoog inkomen niet op de DAC-lijst staat.