Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De kiesraad van Sint Maarten heeft People’s Progressive Alliance (PPA) afgewezen als nieuwe politieke partij. In de toelichting op het besluit zegt de kiesraad dat volgens de regels een stichting niet kan worden geregistreerd als politieke partij. De stichting PPA heeft nog wel mogelijkheid tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechter, maar de partij heeft dat voor zover bekend niet gedaan.
De overige vijf nieuwe partijen die geregistreerd wilden worden voor de verkiezingen van 9 februari zijn wel toegelaten. De St. Maarten Christian Party (SMCP), Millenial Advance Party (MAP) en St. Maarten Development Party (SDM) werden zonder problemen geregistreerd.
Twee partijen, Helping Our People Excel Association (HOPE) en Beyond St. Maarten Development Party moesten van de kiesraad nog verbeteringen aanbrengen in hun statuten. Dat hebben zij inmiddels gedaan.
Het is overigens nog onduidelijk of de verkiezingen van 9 februari doorgaan. Het nieuwe kabinet Marlin heeft een Landsbesluit naar gouverneur Eugene Holiday gestuurd om de verkiezingen uit te stellen tot 2018.