Van onze correspondent
The Bottom - Leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben gisteren een bezoek gebracht aan Saba en uitgebreid gesproken met het bestuurscollege (BC), de eilandsraad en de inwoners over wat hen bezighoudt.

SabapoliticiHet was wat je noemt een bliksembezoek van iets meer dan negen uur. De delegatie kwam vroeg in de ochtend aan op het eiland zonder Paul Rosenmöller, die oorspronkelijk wel op de lijst stond. Hierdoor bestond de groep uit negen in plaats van uit tien man. Ze kwamen uit Sint Maarten waar ze van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 6 mei deel hebben genomen aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). Gedurende het Ipko vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan.
De delegatie werd op het vliegveld welkom geheten door gezaghebber Jonathan Johnson en kreeg meteen een presentatie van het management van de Saba Electric Company (SEC) over duurzame energie en de uitdagingen die Saba ervaart op het gebied van de prijs van elektriciteit die, net als op de andere eilanden, erg hoog is. De rest van de ochtend was ingeruimd voor overleg met het BC en de eilandsraad. Het eerste deel van de middag was in principe de gehele bevolking uitgenodigd in het Eugenius Johnson Center om de zes leden van de Tweede kamer en de drie senatoren uit de Eerste Kamer te ontmoeten en met ze te praten over wat er op Saba allemaal goed of juist niet goed gaat en wat de eilandbewoners van de Haagse politiek verwachten. Daarna brachten de politici een bezoek aan de huidige en de plek voor de nieuwe haven, het Marine Lab en Hydroponics om vervolgens om 17.30 uur te vertrekken naar Sint Eustatius.